TRA TỪ

Giới thiệu : Các bạn hãy hát bài hát được đưa ra rồi quay video hoặc thu âm để gửi lên TiếngAnh123 cho giáo viên và các thành viên VIP chấm điểm nhé!

^_^ Mời bạn đọc kĩ Nội Quy trước khi gửi bài! ^_^

Nghe bài hát

Đầu tiên các bạn hãy nghe bài hát phía dưới trước nhé!

Lời bài hát:
Mistletoe
 
It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe
I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe
Everyone's gathering around the fire
Chestnuts roasting like a hot July
I should be chilling with my folks, I know
But I'mma be under the mistletoe
Word on the streets Santa's coming tonight
Reindeer's flying through the sky so high
I should be making a list, I know
But I'mma be under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe
Aye love, the wise men followed a star
The way I followed my heart
And it led me to a miracle
Aye love, don't you buy me nothing
'Cause I am feeling one thing
Your lips on my lips
That's a merry, merry Christmas
It's the most beautiful time of the year
Lights fill the streets spreading so much cheer
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe
I don't wanna miss out on the holiday
But I can't stop staring at your face
I should be playing in the winter snow
But I'mma be under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe
With you, shawty with you
With you, shawty with you
With you, under the mistletoe
Kiss me underneath the mistleto
Show me baby that you love me so
Oh, oh, ohhh
Kiss me underneath the mistletoe
Show me baby that you love me so
Oh, oh, ohhh
Thu âm

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmLần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 198 Xem danh sách
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay