TRA TỪ

Giới thiệu : Các bạn hãy hát bài hát được đưa ra rồi quay video hoặc thu âm để gửi lên TiếngAnh123 cho giáo viên và các thành viên VIP chấm điểm nhé!

^_^ Mời bạn đọc kĩ Nội Quy trước khi gửi bài! ^_^

Nghe bài hát

Đầu tiên các bạn hãy nghe bài hát phía dưới trước nhé!

Lời bài hát:
Fight Song
 
Like a small boat on the ocean
Sending big waves into motion
Like how a single word can make a heart open
I might only have one match
But I can make an explosion
And all those things I didn't say
Wrecking balls inside my brain
I will scream them loud tonight
Can you hear my voice this time?
This is my fight song
Take back my life song
Prove I'm alright song
My power's turned on
Starting right now I'll be strong
I'll play my fight song
And I don't really care if nobody else believes
'Cause I've still got a lot of fight left in me
Losing friends and I'm chasing sleep
Everybody's worried about me
In too deep
Say I'm in too deep
And it's been two years I miss my home
But there's a fire burning in my bones
Still believe
Yeah, I still believe
And all those things I didn't say
Wrecking balls inside my brain
I will scream them loud tonight
Can you hear my voice this time?
This is my fight song
Take back my life song
Prove I'm alright song
My power's turned on
Starting right now I'll be strong
I'll play my fight song
And I don't really care if nobody else believes
'Cause I've still got a lot of fight left in me
A lot of fight left in me
Like a small boat on the ocean
Sending big waves into motion
Like how a single word can make a heart open
I might only have one match
But I can make an explosion
This is my fight song
Take back my life song
Prove I'm alright song
My power's turned on
Starting right now I'll be strong
I'll play my fight song
And I don't really care if nobody else believes
'Cause I've still got a lot of fight left in me
Know I've still got a lot of fight left in me
Thu âm

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmLần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 168 Xem danh sách
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×