TRA TỪ

Giới thiệu : Các bạn hãy hát bài hát được đưa ra rồi quay video hoặc thu âm để gửi lên TiếngAnh123 cho giáo viên và các thành viên VIP chấm điểm nhé!

^_^ Mời bạn đọc kĩ Nội Quy trước khi gửi bài! ^_^

Nghe bài hát

Đầu tiên các bạn hãy nghe bài hát phía dưới trước nhé!

Lời bài hát:
Pretty's On The Inside
 
I don't look like her
She's in all the magazines
So much prettier than me
You don't know it hurts
Staring at my iPhone screen
Watching others live their dream
But mama, she said to me
One day my love, you'll see
Pretty's on the inside
See it in your own eyes
Look a little closer in the mirror tonight
Pretty's on the inside
But I can't tell my own mind
Maybe if I look a little harder, I'll find
That pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
I don't like myself
But maybe it's all in my head
And I am not the words I've said
These images they sell
Maybe none of it is real
And I could love the way I feel
'Cause mama, she said to me
One day I swear you'll see
The pretty's on the inside
See it in your own eyes
Look a little closer in the mirror tonight
The pretty's on the inside
But I can't tell my own mind
Maybe if I look a little harder, I'll find
That pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
'Cause mama, she said to me
Don't live in jealousy
And mama she said to me
You'll see it eventually
The pretty's on the inside
See it in your own eyes
Look a little closer in the mirror tonight
The pretty's on the inside
But I can't tell my own mind
Maybe if I look a little harder, I'll find
The pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Pretty's on the inside
Thu âm

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmLần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: Xem danh sách
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này