TRA TỪ

Giới thiệu : Tăng cường khả năng tư duy bình luận, sáng tạo và tiếng Anh của trẻ em qua việc viết câu thoại cho tranh.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Lần xem: 645 Thành viên đã gửi bài: 636 Xem danh sách
Bảng xếp hạng
1
anson52
Gửi lúc: 2016-04-15 10:12:06
Điểm: 10
2
NhimChelse...
Gửi lúc: 2016-04-15 10:24:05
Điểm: 10
3
phuochocti...
Gửi lúc: 2016-04-15 10:26:23
Điểm: 10
4
trangvuonl...
Gửi lúc: 2016-04-15 10:33:53
Điểm: 10
5
dangtienga...
Gửi lúc: 2016-04-15 10:48:23
Điểm: 10
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×