TRA TỪ

Tiếng Anh Lớp 8 - Sách mới

Review 1 - Tiếng Anh Lớp 8: Units 1-2-3

Phần 1: Language

(Review 1 - Lớp 8 - Language - trang 36-37 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)

Pronunciation

(Phát âm)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 8 - Pronunciation - sách mới
1. Listen and repeat the following words and phrases.
(Nghe và lặp lại những từ và cụm từ sau.)
spaceship (phi thuyền)
toothbrush (bàn chải)
English practice (thực hành tiếng Anh)
blow (thổi)
presence (sự hiện diện, sự có mặt)
colourful clothing (trang phục đầy màu sắc)
risky (đầy rủi ro)
bloom (nở hoa, ra hoa)
Brau people (người Brâu)
stamp collecting (sưu tầm tem)
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay