TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

Review 1 - Tiếng Anh lớp 11: Units 1-2-3

Phần 2: Skills

(Review 1 - Lớp 11 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)

Listening

(Nghe hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening - sách mới
4. Listen to the recording about relationship problems between parents and teenage children. Decide whether the following statements are true (T), or false (F) according to the speaker.
(Hãy nghe đoạn ghi âm nói về những vấn đề trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái tuổi mới lớn. Xác định xem những lời phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.)
1.
Parents sometimes find it hard to talk to their teenage children.
(Cha mẹ đôi khi gặp khó khăn khi nói chuyện với con cái ở tuổi thanh thiếu niên.)
Đáp án: T
Giải thích: During the teenage years, it is at times difficult for parents to talk to their children.
2.
Teenagers always like talking about their school work.
(Thanh thiếu niên luôn thích nói về bài vở, công việc của họ ở trường.)
Đáp án: F
Giải thích: They seem unwilling to talk about their work at school.
3.
Teenagers hate questions that aim to check up on them.
(Thanh thiếu niên ghét các câu hỏi nhằm kiểm tra chúng.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Parents should push their teenage children to talk about school, work and future plans, if necessary.
(Các bậc cha mẹ nên thúc ép các con của mình nói về trường học, công việc và các kế hoạch tương lai, nếu cần.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Parents should watch for danger signs in some teenagers who may smoke or try using drugs or alcohol.
(Các bậc cha mẹ nên theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm ở một số thanh thiếu niên có khả năng hút thuốc hoặc thử sử dụng ma túy hoặc rượu.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Audio script:
During the teenage years, it is at times difficult for parents to talk to their children!
(Trong suốt thời gian tuổi thanh thiếu niên, thi thoảng cha mẹ gặp khó khăn khi nói chuyện với con cái.)
Teenagers often seem to hate being questioned.
(Các bạn thanh thiếu niên thường ghét bị tra hỏi.)
They seem unwilling to talk about their work at school.
(Họ dường như không sẵn sàng nói chuyện về việc học ở trường.)
This is a normal psychological development at this age.
(Đây là một sự phát triển tâm lý bình thường ở độ tuổi này.)
Although it can be hard for parents to understand, it is part of becoming independent.
(Mặc dù cha mẹ có thể sẽ thấy khó mà hiểu được điều này, nhưng đó là một phần trong việc trở nên tự lập.)
Teenagers are trying to be adults while they are still growing up.
(Các bạn tuổi thanh thiếu niên đang cố gắng làm người lớn trong khi họ vẫn đang trong quá trình trưởng thành.)
Young people often dislike talking if they realise that parents are trying to check up on them.
(Những bạn trẻ thường không thích nói chuyện nếu chúng nhận ra rằng cha mẹ đang cố gắng kiểm soát chúng.)
Parents should find ways to talk to their teenage children about school, work and future plans, but should not push them to talk if they don't want to.
(Cha mẹ nên tìm cách nói chuyện với con về trường học, công việc và các kế hoạch trong tương lai, nhưng không nên thúc ép các con nói nếu các con không muốn.)
Parents should also watch for danger signs. For example, some teenagers in trying to be adults may experiment with alcohol, drugs or smoking.
(Cha mẹ cũng nên để ý tới những dấu hiệu nguy hiểm. Ví dụ như một số bạn trẻ trong quá trình cố gắng trở thành người lớn có thể thử rượu, ma túy hay hút thuốc.)
It is necessary for parents to watch for any signs of different behaviour, which may be connected with these dangers and offer help if necessary.
(Điều cần thiết là cha mẹ phải giám sát bất cứ dấu hiệu gì khác biệt trong cách cư xử, mà có thể có liên quan tới những hiểm nguy này và giúp đỡ trẻ trong trường hợp cần thiết.)
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×