TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

Review 1 - Tiếng Anh lớp 11: Units 1-2-3

Phần 2: Skills

(Review 1 - Lớp 11 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)

Reading

(Đọc hiểu)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới
2. Read the text again and answer the questions.
(Đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi.)
1.
When do you have to make one of the biggest decisions in your life?
(Khi nào bạn phải thực hiện một trong những quyết định lớn nhất trong cuộc đời?)
Đáp án: Around the age of seventeen. (Khoảng 17 tuổi.)
Giải thích: Around the age of seventeen, you have to make one of the most important decisions in your life.
2.
What are the job prospects for people who haven't been to university?
(Triển vọng việc làm cho những người không học đại học là gì?)
Đáp án: There is more unemployment. (Nhiều người thất nghiệp hơn.)
Giải thích: This is your decision, but you should remember two things: there is more unemployment among young people who have not been to university....
3.
What is the advantage of having the right skills?
(Lợi thế của việc có các kỹ năng phù hợp là gì?)
Đáp án: Getting a job more easily. (Kiếm việc làm dễ dàng hơn.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
What opportunities are there for you if you decide to go straight into a job ?
(Có cơ hội nào cho bạn nếu bạn quyết định đi làm ngay?)
Đáp án: There are many opportunities for training. (Có nhiều cơ hội được đào tạo.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×