TRA TỪ

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

Review 1 - Tiếng Anh lớp 11: Units 1-2-3

Phần 1: Language

(Review 1 - Lớp 11 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)

Pronunciation

(Phát âm)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 11 - Pronunciation - sách mới
3. Listen and link the final consonants and initial vowels in the sentences. Then read them aloud.
(Nghe và nối các phụ âm cuối với các nguyên âm đâu trong câu. Sau đó đọc to chúng.)
ĐÁP ÁN:
1.
Kate is a teacher of English in an upper secondary school.
(Kate là một giáo viên tiếng Anh trong một trường trung học phổ thông.)
2.
Look at these pictures and answer my questions in English.
(Nhìn vào những hình ảnh này và trả lời các câu hỏi của tôi bằng tiếng Anh.)
3.
Tom used to live in his parents' house, but he's moved into a new flat with some friends.
(Tom đã từng sống trong nhà của bố mẹ, nhưng anh ấy đã chuyển sang một căn hộ mới với những người bạn của anh ấy.)
4.
Can I have a cup of apple tea?
(Cho tôi một tách trà táo nhé?)
5.
Don't forget to turn off the lights when you leave after the party.
(Đừng quên tắt đèn khi rời đi sau bữa tiệc nhé.)
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×