TRA TỪ

Phrasal Verbs - Cụm Động Từ

Trong mục này các bạn sẽ được học loạt bài về các cụm động từ. Các bài học được chia theo chủ đề rõ ràng, với cách soạn sinh động và luyện tập hiệu quả, các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được các cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh.

Giới thiệu về cụm động từ
92321
Cụm động từ dùng cho các hoạt động buổi sáng
66011
Cụm động từ dùng cho các hoạt động trong lớp học
40767
Cụm động từ với chủ đề: "Chuyển nhà"
29523
Cụm động từ với chủ đề:Chuyển tới thành phố khác
21674
Các hoạt động giải trí
34325
Ôn tập bài 1-5
14365
Thi hành luật
18266
Pro-active Living
17628
Telephoning
16237
Trang   1 2 3
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này