TRA TỪ

Phrasal Verbs - Cụm Động Từ

Trong mục này các bạn sẽ được học loạt bài về các cụm động từ. Các bài học được chia theo chủ đề rõ ràng, với cách soạn sinh động và luyện tập hiệu quả, các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được các cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh.

Giới thiệu về cụm động từ
92321
863
Cụm động từ dùng cho các hoạt động buổi sáng
66011
1122
Cụm động từ dùng cho các hoạt động trong lớp học
40767
668
Cụm động từ với chủ đề: "Chuyển nhà"
29523
459
Cụm động từ với chủ đề:Chuyển tới thành phố khác
21674
397
Các hoạt động giải trí
34325
377
Ôn tập bài 1-5
14365
251
Thi hành luật
18266
301
Pro-active Living
17628
225
Telephoning
16237
253
Trang   1 2 3
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này