TRA TỪ

Phrasal Verbs - Cụm Động Từ

Trong mục này các bạn sẽ được học loạt bài về các cụm động từ. Các bài học được chia theo chủ đề rõ ràng, với cách soạn sinh động và luyện tập hiệu quả, các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được các cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh.

Giới thiệu về cụm động từ
92321
860
Cụm động từ dùng cho các hoạt động buổi sáng
66011
1118
Cụm động từ dùng cho các hoạt động trong lớp học
40767
666
Cụm động từ với chủ đề: "Chuyển nhà"
29523
456
Cụm động từ với chủ đề:Chuyển tới thành phố khác
21674
394
Các hoạt động giải trí
34325
372
Ôn tập bài 1-5
14365
249
Thi hành luật
18266
297
Pro-active Living
17628
223
Telephoning
16237
250
Trang   1 2 3
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này