TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

Trong phần này chúng ta sẽ được học cách phát âm các âm trong tiếng Anh cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu.

Compound word stress là trọng âm trong các từ ghép. Trong tiếng anh, có các loại từ ghép là: danh từ ghép; động từ ghép/ cụm động từ và tính từ ghép
21726
223
Thông thường, trong một câu, các từ chỉ nội dung được nhấn trọng âm, trong khi các từ chỉ chức năng không nhấn trọng âm hoặc được phát âm ở dạng yếu.
22209
125
Cách phát âm các từ tận cùng là -s/-es và -ed.
2737
460
Âm tắc thanh hầu (glottal stop)là một âm được tạo ra khi ta chặn luồng hơi qua họng khi nói
15990
133
Trong giao tiếp, các từ được liên kết với nhau rất trôi chảy và không có sự ngắn đoạn giữa chúng.
21886
174
Đồng hóa âm là sự thay đổi trong cách phát âm của một âm tiết nào đó do sự ảnh hưởng của các âm xung quanh nó
15642
95
Dạng rút gọn trong tiếng Anh được dùng để rút ngắn một từ bằng cách bỏ đi một hoặc một vài chữ cái. Người ta thường sử dụng dạng rút gọn này cho các trợ động từ.
17429
119
Sự nuốt âm trong tiếng Anh là sự lược bỏ đi 1 hay nhiều âm của người bản ngữ trong khi nói
34305
288
Trong giao tiếp, các từ được liên kết với nhau một cách trôi chảy và không có ngắt đoạn giữa chúng.Vì vậy, người bản ngữ thường thêm 1 âm vào giữa 2 nguyên âm để có thể phát âm dễ dàng hơn
22021
249
Chữ cái câm là chữ cái xuất hiện trong một từ nhưng không được phát âm
29363
314
Trang   1 2 3 4 5 6 7
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay