TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

Trong phần này chúng ta sẽ được học cách phát âm các âm trong tiếng Anh cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu.

Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant), âm răng môi (tip-alveolar), âm mũi (nasal)
40875
Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant), âm được tạo ra ở vòm mềm (back-velar), âm mũi (nasal)
44006
Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant), âm răng môi (tip-alveolar), âm được tạo ra khi luồng hơi đi qua hai cạnh của lưỡi (lateral)
44791
Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant), âm được tạo ra kết hợp mặt lưỡi và răng, (blade-post-alveolar).
53193
Initial cluster là một nhóm (gồm 2 hoặc 3) phụ âm đầu và đứng cạnh nhau của một từ, không bị cách bởi các nguyên âm khi phát ra âm.
32028
Final clusters là một nhóm (gồm 2 hoặc 3) phụ âm cuối đứng liền nhau của một từ, không bị ngắt, tách hay xen giữa bởi nguyên âm khi phát âm.
21642
Medial clusters là một nhóm (gồm 2 hoặc 3) phụ âm đứng liền nhau trong một từ, không bị ngắt, tách hay xen giữa bởi nguyên âm khi phát âm.
19372
Âm tiết là một phần của từ. Một từ có thể được tạo thành từ một hay nhiều âm tiết. Nhận biết được rằng các từ có thể được phân chia thành nhiều âm tiết sẽ giúp bạn đọc và viết tốt hơn
20529
/ə/ là 1 trong 44 âm trong tiếng Anh và nó là âm duy nhất có tên gọi, âm shwa /ə/. Nguyên âm /ə/ có tần suất xuất hiện rất nhiều trong các từ vựng nhưng không bao giờ nằm trong âm tiết được nhấn trọng âm vì là âm rất ngắn.
23757
Word stress (trọng âm từ) chỉ xuất hiện trong các từ có 2 âm tiết trở lên.
31052
Trang   1 2 3 4 5 6 7
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay