TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

CONNECTED SPEECH 6
INTRUSION

In connected speech, words are usually linked together smoothly without a break between them. We often put an extra sound between two vowel sounds to facilitate articulation. It is regarded as intrusion

1.Intrusive /w/ is added between 2 words when the former word ending in /uː/, /oʊ/, /aʊ/ is followed by the latter word beginning with a vowel
Examples Transcription Listen Meaning
too old /tuːwoʊld/ quá già
who is /huːwɪz/ là ai
do all /du:wɔːl/ làm tất cả
go out /ɡoʊwaʊt/ ra ngoài
so expensive /soʊwɪkˈspensɪv/ quá đắt
no answer /noʊwˈænsər/ không trả lời
how are you /haʊwər ju:/ bạn có khỏe không
now and then /naʊwənen/ thỉnh thoảng
allow him /əˈlaʊwɪm/ cho phép anh ấy
2. Intrusive /j/ is added between 2 words when a former word ending in/i:/,/eɪ/, /aɪ/, /i/ is followed by a latter word beginning with a vowel
Examples Transcription Listen Meaning
I agree /aɪjəˈɡriː/ Tôi đồng ý
I try it / aɪtraɪjɪt/ Tôi thử nó
my eyes /maɪjaɪz/ Mắt của tôi
the end /ðijend/ Cuối cùng
she asked /ʃijæskt Cô ấy hỏi
we invite /wijɪnˈvaɪt/ Chúng tôi mời
day and night /deɪjəndnaɪt/ ngày và đêm
free on Saturday / friːjɔːn ˈsætərdeɪ/ rảnh vào thứ 7
any ideas /ˈenijaɪˈdɪəz/ bất cứ ý kiến nào
3. Intrusive /r/ is added between 2 words when a former word ending in/ɔ:/, /ə/ is followed by a latter word beginning with a vowel
Examples Transcription Listen Meaning
saw it /sɔːrɪt/ đã nhìn thấy nó
Law and Order / lɔːrəndˈɔːrdər/ (tên 1 chương trình truyền hình của Mỹ)
media exploitation /ˈmiːdiəreksplɔɪˈteɪʃn/ Sự khai thác phương tiện đại chúng
Practice

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

nguyenngocvan12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-08-2018

Bài viết: 1256

• Sổ học bạ: 484
• Điểm thành tích: 56
• Điểm học bạ: 484
- Good and quality lesson! xD :3
Gửi lúc: 11:27:43 ngày 25-07-2020
JoJo's Bizarre Adventure

dinhngocphilinh

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-08-2019

Bài viết: 4569

• Sổ học bạ: 512
• Điểm thành tích: 908
• Điểm học bạ: 512
~No comment~
Gửi lúc: 11:15:36 ngày 23-12-2019
♥ℒℴѵe♥♥♥ℒℴѵe♥♥♥ℒℴѵe♥♥♥ℒℴѵe♥♥♥ℒℴѵe♥♥

lenguyenminhhai

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 02-10-2017

Bài viết: 3501

• Sổ học bạ: 838
• Điểm thành tích: 2813
• Điểm học bạ: 838
lenguyenminhhai muôn năm
Gửi lúc: 16:16:38 ngày 22-12-2019
━━╤デ╦︻

Green_Wind

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-12-2011

Bài viết: 2218

• Sổ học bạ: 581
• Điểm thành tích: 63
• Điểm học bạ: 581
Green_Wind muôn năm :)
Gửi lúc: 20:31:22 ngày 21-10-2019
chao moi nguoi

baotram0456

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-06-2018

Bài viết: 2133

• Sổ học bạ: 705
• Điểm thành tích: 191
• Điểm học bạ: 705
_No Comment_
Gửi lúc: 16:18:33 ngày 16-09-2019
###_______~KingT~_______KT
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×