TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

Unit 9
Short Vowel /ʊ/
(Nguyên âm ngắn /ʊ/)

Introduction

/ʊ/ is a short vowel sound.
Make your lip a little rounded.
Your tongue is not so far back as for /u: /.
It’s pronounced /ʊ//ʊ/

Put /pʊt/
Wolf /wʊlf/
Foot /fʊt/
Should /ʃʊd/
Good /gʊd/

Sugar /'ʃʊgər/
Woman /'wʊmən/
Cooker /'kʊkər/
Cushion /'kʊʃn/
Butcher /'bʊtʃər/

My bag’s full.
/maɪ bæɡz fʊl/
He would if he could.
/hi wʊd ɪf hi kʊd/
It should be good wool.
/ɪt ʃʊd bi gʊd wʊl/
The woman took a good look at the wolf.
/ðə 'wʊmən tʊk ə gʊd lʊk ət ðə wʊlf/
Look at the cookbook for a good pudding.
/lʊk ət ðə 'kʊkbʊk fɔːr ə gʊd 'pʊdɪŋ/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
put /pʊt/ đặt, để
cook /kʊk/ nấu thức ăn
good /gʊd/ tốt
look /lʊk/ nhìn
rook /rʊk/ con quạ
book /bʊk/ sách
would /wʊd/ thời quá khứ của will
could /kʊd/ có thể (quá khứ của can)
woman /ˈwʊmən/ phụ nữ
wolf /wʊlf/ chó sói
full /fʊl/ đầy đủ
pull /pʊl/ lôi kéo
foot /fʊt/ chân, bàn chân
Identify the vowels which are pronounced /ʊ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ʊ/)
1. "o" được phát âm là /ʊ/ trong một số trường hợp
Examples Transcription Listen Meaning
wolf /wʊlf/ chó sói
woman /'wʊmən/ đàn bà
2. "oo" thường được phát âm là /ʊ/
Examples Transcription Listen Meaning
book /bʊk/ sách
good /gʊd/ tốt
look /lʊk/ nhìn
wool /wʊl/ len
cook /kʊk/ nấu ăn
foot /fʊt/ chân
wood /wʊd/ gỗ
took /tʊk/ quá khứ của take
3. "ou" được phát âm là /ʊ/ trong một số trường hợp :
Examples Transcription Listen Meaning
could /kʊd/ có thể
should /ʃʊd/ phải, nên
would /wʊd/ sẽ, muốn
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

minhmattotof661

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-11-2016

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 90
• Điểm thành tích: 36
• Điểm học bạ: 90
I like every lesson in this.
Gửi lúc: 21:15:23 ngày 26-03-2018
MatMam

khang09

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-09-2016

Bài viết: 24

• Sổ học bạ: 82
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 82
Tốt lắm good
Gửi lúc: 19:08:27 ngày 31-03-2017
kiến kim cương

Tranpepsi

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 21-05-2016

Bài viết: 15

• Sổ học bạ: 131
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 131
Should would could
Gửi lúc: 19:55:50 ngày 26-08-2016

Tantb

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-03-2016

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 39
Bài tập nguyên âm 9
Gửi lúc: 08:21:39 ngày 28-03-2016

tienkhuyen

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 22-04-2012

Bài viết: 3262

• Sổ học bạ: 376
• Điểm thành tích: 174
• Điểm học bạ: 376
Meet the student running an online magazine with a difference
Gửi lúc: 23:36:02 ngày 16-03-2016
“try try try my best!!! Never give up”
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×