TRA TỪ

Phát âm tiếng Anh cơ bản

Unit 6
Long vowel /ɑː/
(Nguyên âm dài /ɑː/)

Introduction

/ɑː/ is a long vowel sound.
Open your mouth wide.
Your tongue should rest in the bottom of your mouth.
It's pronounced /ɑː/.../ɑː/

Card /kɑːrd/
Start /stɑːrt/
Bar /bɑːr/
Guard /gɑːrd/
Aunt /ɑːnt/

Father /'fɑːðər/
Sharpen /'ʃɑːrpən/
Garden /'gɑːrdən/
Artist /'ɑːrtɪst/
Tomato /təˈmɑːtəʊ/

It's a farm cart.
/ɪts ə fɑːrm kɑːrt/

I park the car.
/aɪ pɑːrk ðə kɑːr/

Are the stars from Mars?.
/ɑːr ðə stɑːrz frəm mɑːrz/

He carved a large heart in the bark.
/hi cɑːrvd ə lɑːrdʒ hɑːrt ɪn ðə bɑːrk/

The hard part is to start the car
/ðə hɑːrd pɑːrt ɪz tə stɑːrt ðə cɑːr/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
bar /bɑː/ quán rượu, quán bar
guard /gɑːd/ bảo vệ
heart /hɑːt/ trái tim
father /ˈfɑːðə/ bố
start /stɑːt/ bắt đầu
hard /hɑːd/ khó khăn
carp /kɑːp/ bắt bẻ, chê bai
cart /kɑːt/ xe bò, xe ngựa
barn /bɑːn/ ngôi nhà đơn sơ
March /mɑːtʃ/ tháng ba
marvelous /ˈmɑːvələs/ kỳ diệu
smart /smɑːt/ thông thái
hearken /'hɑːkən/ lắng nghe (dùng trong văn chương)
laugh /lɑːf/ cười
Identify the vowels which are pronounced /ɑː/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ɑː/)
1. "a" được phát âm là /ɑː/ trong một số trường hợp
Examples Transcription Listen Meaning
bar /bɑː/ quán rượu
father /ˈfɑːðə/ cha, bố
start /stɑːt/ bắt đầu
hard /hɑːd/ khó khăn
carp /kɑːp/ bắt bẻ
smart /smɑːt/ thông thái, thông minh
2. "ua" và "au" cũng có thể được phát âm là /ɑː/
Examples Transcription Listen Meaning
guard /gɑːd/ bảo vệ
heart /hɑːt/ trái tim
hearken /'hɑːkən/ lắng nghe (dùng trong văn chương)
laugh /lɑːf/ cười
draught /drɑːft/ sự lôi kéo
aunt /ɑːnt/ cô, dì, thím
laurel /ˈlɔːrəl/ cây nguyệt quế
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lenlinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-01-2018

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 19
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 19
Hey. Very good.
Gửi lúc: 15:38:12 ngày 26-06-2019

christinapham08

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-06-2018

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 11
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 11
Hay qué thank
Gửi lúc: 21:07:50 ngày 20-07-2018

minhmattotof661

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-11-2016

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 90
• Điểm thành tích: 36
• Điểm học bạ: 90
Very useful.
Gửi lúc: 18:02:26 ngày 22-03-2018
MatMam

Thongnhat123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-05-2017

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 7
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 7
Ồ hay quá...thanks
Gửi lúc: 21:05:36 ngày 22-07-2017
Nguyễn Ngọc Phương

ngocthu1996

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-08-2016

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 38
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 38
Omg.... Thanks
Gửi lúc: 23:44:00 ngày 12-09-2016
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×