TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
5574
304
Bạn chưa làm bài này
Hỏi bạn của bạn về kì nghỉ gần đây nhất của họ, sử dụng những từ gợi ý dưới đây.
5269
218
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống trước đoạn miêu tả với số của bức tranh tương ứng.
3880
192
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
4370
212
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
4530
234
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này