TRA TỪ

Các bài tập về thì quá khứ đơn

Viết dạng “ed” cho các động từ dưới đây.
6358
327
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng quá khứ của những động từ dưới đây.
5160
289
Bạn chưa làm bài này
Chọn cách phát âm đúng đuôi “ed” của những động từ sau.
4926
250
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch một (cụm) từ chỉ dấu hiệu nhận biết về thì quá khứ đơn trong mỗi câu sau.
4961
242
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của từ dưới đây.
5160
221
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh.
5027
212
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn hội thoại sau với dạng nghi vấn hoặc phủ định của thì quá khứ của động từ.
4571
201
Bạn chưa làm bài này
Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.
4345
225
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này