TRA TỪ

Các bài tập ôn tập

Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
2725
154
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ đã cho để mô tả những bức tranh sau.
2359
120
Bạn chưa làm bài này
Dùng từ gợi ý miêu tả những bức tranh sau.
2210
124
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.
2144
110
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
2201
102
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
1752
100
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'the, a, an' hoặc 'x' (khi không cần sử dụng mạo từ).
1697
91
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sử dụng 'many, much' hoặc 'a lot of' rồi ghép chúng với các bức tranh tương ứng theo như ví dụ.
1671
95
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau.
1755
101
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các đoạn hội sau với 'in, on, at'.
1706
115
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này