TRA TỪ

Bài học ngữ pháp cơ bản

Đây là chương trình các bài học ngữ pháp cơ bản nhất cho người mới bắt đầu học tiếng Anh.

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.
275636
8336
Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện
27416
5003
Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ
21384
4350
Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.
66917
1640
Phân từ (hay còn gọi là phân động từ, hoặc động tính từ) là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ.
15672
1200
Xem Bảng Động từ bất quy tắc
2688
2564
Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.
48531
1145
Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó...
25013
767
Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ ngữ của nó.
38615
769
Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả.
65537
1381
Trang   1 2 3 4
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay