TRA TỪ

Các bài tập về mệnh lệnh thức

Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng thích hợp của động từ trong ngoặc đơn.
8142
437
Bạn chưa làm bài này
Ghép các cụm từ ở bên trái với các cụm từ ở bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh.
6208
327
Bạn chưa làm bài này
Chọn câu phù hợp nhất để mô tả mỗi bức tranh (sử dụng a, b, c... để điền vào chỗ trống dưới mỗi bức tranh.)
5350
315
Bạn chưa làm bài này
Ai sẽ nói câu gì? Hãy ghép câu nói với người thường sử dụng chúng.
5843
287
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống các số từ 1-8 như ví dụ chỉ thứ tự làm món khoai tây nghiền.
5941
296
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này