TRA TỪ

Luyện tập Part 1 - Photographs

 • Part 1 Overview

  Học viên tìm hiểu về part 1 - Photographs trước khi bước vào các bài luyện tập
  227094
  1699
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - In the office 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề In the office - phần 1
  218585
  2482
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - In the office 2

  Học viên luyện tập Part 1 Photographs với chủ đề In the office 2
  78137
  1534
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - At a restaurant

  Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At a restaurant.
  64342
  1152
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - At the bus stop

  Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At the bus stop. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  47328
  986
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - At the train station

  Học viên luyện tập Part 1 - Photographs với chủ đề At the train station.
  36548
  888
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Outdoor activities 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Outdoor activities - phần 1
  6687
  920
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Outdoor activities 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Outdoor activities - phần 2
  28055
  937
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Communications 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Communications - phần 1.
  29634
  914
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Communications 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Communications - phần 2.
  25498
  711
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Shopping 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Shopping - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  5074
  649
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Shopping 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Shopping - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3881
  577
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - On the street 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23742
  585
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - On the street 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  23269
  516
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - On the street 3

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề On the street - phần 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  18245
  528
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Career 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Career - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  19514
  427
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Career 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Career - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16191
  414
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Travel 1

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16068
  456
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Travel 2

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14927
  514
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Travel 3

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Travel - phần 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14446
  476
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Leisure

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Leisure. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13219
  482
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Money

  Học viên luyện nghe part 1 - Photographs với chủ đề Leisure. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  15897
  437
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 1
  18466
  645
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 2
  14758
  511
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 3
  13529
  495
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 4
  4100
  484
 • Bạn chưa làm bài này

  Part 1 - Test 5

  Học viên làm bài kiểm tra dạng Part 1 - Photographs - Test 5
  15272
  562
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay