TRA TỪ

Lớp học phát âm thực tế

Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách phát âm có ngữ điệu thích hợp khi phản hồi lại thông tin trong tiếng Anh cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Thu âm

Nghe câu mẫu của vai B và thu âm lại


loading...
2
Match the responding sentences on the right with the sentences on the left

Nối các câu phản hồi bên phải với các câu tương ứng bên trái


loading...
3
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
Bài tập về nhà
4
Dialogue completion

Hoàn thành đoạn hội thoại


loading...
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×