TRA TỪ

Lớp học phát âm thực tế

Trong bài học này, các bạn sẽ được học về nối âm bằng cách phát âm các dạng rút gọn trong tiếng Anh cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Match the contractions on the right with their full words on the left

Nối dạng viết tắt bên phải với từ đầy đủ tương ứng bên trái


loading...
2
Sentence completion

Hoàn thành câu


loading...
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×