TRA TỪ

Lớp học phát âm thực tế

Trong bài học này, các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về nối âm, nối âm trong các câu hỏi tiếng Anh cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Match the parts of sentences on the right with the ones on the left

Nối các phần câu bên phải với phần câu tương ứng bên trái


loading...
2
Thu âm

Nghe câu hỏi mẫu và thu âm lại


loading...
3
Thu âm

Nghe câu hỏi mẫu và thu âm lại


loading...
4
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×