TRA TỪ

Lớp học phát âm thực tế

Trong bài học này chúng ta học cách phát âm các nguyên âm đơn (monophthongs) trong tiếng Anh với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.
Bài tập trên lớp
1
Match the mouths on the right with the monophthongs on the left.

Ghép hình miệng bên phải với nguyên âm đơn tương ứng bên trái.


loading...
2
Match the mouths on the right with the monophthongs on the left.

Ghép hình miệng bên phải với nguyên âm đơn tương ứng bên trái.


loading...
3
Match the mouths on the right with the monophthongs on the left.

Ghép hình miệng bên phải với nguyên âm đơn tương ứng bên trái.


loading...
Bài tập về nhà
4
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại.


loading...
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay