TRA TỪ

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng để miêu tả về cuộc sống nơi thôn quê và sử dụng được cấu trúc câu so sánh để miêu tả những thay đổi ở các vùng quê.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 2 - lớp 8)
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay