TRA TỪ
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 1 - Bài 1
807
120
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 1 - Bài 2
820
77
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 1 - Bài 3
758
74
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 1 - Bài 4
720
68
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 2 - Bài 1
687
63
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 2 - Bài 2
697
61
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 2 - Bài 3
692
54
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại đơn - Cấp độ 2 - Bài 4
705
50
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay