TRA TỪ
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 1 - Bài 1
711
79
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 1 - Bài 2
699
64
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 1 - Bài 3
640
44
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 1 - Bài 4
585
41
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 2 - Bài 1
603
35
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 2 - Bài 2
548
33
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 2 - Bài 3
532
30
Bạn chưa làm bài này
Thì hiện tại hoàn thành & Thì quá khứ đơn - Cấp độ 2 - Bài 4
547
30
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay