TRA TỪ

Best and Worst Movie Genres 3

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:

 
 

I really don't like comedies or action films. They just, for me personally I never enjoy them. I prefer stuff with intense dialog and comedy just, it doesn't always make me laugh so sometimes it feels like a waste of time.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 161 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
Thaoo_Nguyenn
Gửi lúc: 2020-06-11 16:56:21
Điểm: 10
2
Nguyn17
Gửi lúc: 2020-06-11 16:57:18
Điểm: 10
3
NGUYENDUONGTHAIKIET
Gửi lúc: 2020-06-11 17:10:26
Điểm: 10
4
tranbaonhu1
Gửi lúc: 2020-06-11 18:05:44
Điểm: 10
5
nguyenngocvan12345
Gửi lúc: 2020-06-11 18:17:28
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

maiphan123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 28
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 28
Bài này đã hết thời gian gửi bài
Gửi lúc: 13:06:11 ngày 17-06-2020
Điểm: 1.6/10
Time : 2020-06-17 13:06:11
Máy chấm tự động

nguyenminhtruonghuongkhehatinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-06-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 191
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 191
I really don't like comedies or action films. They just, for me personally I never enjoy them. I prefer stuff with intense dialog and comedy just, it doesn't always make me laugh so sometimes it feels like a waste of time.
Gửi lúc: 11:44:27 ngày 17-06-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-06-17 11:44:28
Máy chấm tự động

nguyenminhtruonghuongkhehatinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-06-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 191
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 191
I really don't like comedies or action films. They just, for me personally I never enjoy them. I prefer stuff with intense dialog and comedy just, it doesn't always make me laugh so sometimes it feels like a waste of time.
Gửi lúc: 11:44:28 ngày 17-06-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-06-17 11:44:28
Máy chấm tự động

Walter

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-03-2017

Bài viết: 352

• Sổ học bạ: 638
• Điểm thành tích: 691
• Điểm học bạ: 638
I really don't like comedies or action films. They just, for me personally I never enjoy them. I prefer stuff with intense dialog and comedy just, it doesn't always make me laugh so sometimes it feels like a waste of time.
Gửi lúc: 23:30:43 ngày 16-06-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-06-16 23:30:43
Máy chấm tự động
Remember this: Money doesn't grow on trees.

yasushi

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-08-2017

Bài viết: 33

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 154
• Điểm học bạ: 112
I really don't like coming the action films. They're just for me first I never enjoy them, I prefer to start with them and then stay long and comedy just it is no miss laugh so sometime the feel like going way time
Gửi lúc: 22:56:52 ngày 16-06-2020
Điểm: 7.7/10
Time : 2020-06-16 22:56:52
Máy chấm tự động
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này