TRA TỪ

Best and Worst Movie Genres 2

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:

 
 

I really love serious movies. I love dramas. Most people like action movies or comedies, maybe animation, and many people find dramas boring, but I really like them.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 198 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
Thaoo_Nguyenn
Gửi lúc: 2020-06-04 16:59:55
Điểm: 10
2
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-06-04 20:15:03
Điểm: 10
3
an111
Gửi lúc: 2020-06-04 20:23:17
Điểm: 10
4
Itz_Meh
Gửi lúc: 2020-06-04 20:37:54
Điểm: 10
5
phongnhi12345
Gửi lúc: 2020-06-04 20:43:55
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

nguyenminhtruonghuongkhehatinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-06-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 191
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 191
I really love serious movies. I love dramas. Most people like action movies or comedies, maybe animation, and many people find dramas boring, but I really like them.
Gửi lúc: 10:30:10 ngày 11-06-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-06-11 10:30:10
Máy chấm tự động

Walter

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-03-2017

Bài viết: 352

• Sổ học bạ: 638
• Điểm thành tích: 691
• Điểm học bạ: 638
I really love serious movies. I love dramas. Most people like action movies or comedies, maybe animation, and many people find dramas boring, but I really like them.
Gửi lúc: 22:15:06 ngày 09-06-2020
Điểm: 10/10
Time : 2020-06-09 22:15:06
Máy chấm tự động
Remember this: Money doesn't grow on trees.

khoi2982008

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 24-09-2019

Bài viết: 95

• Sổ học bạ: 162
• Điểm thành tích: 49
• Điểm học bạ: 162
I really love series movie I love long Most people like action movies, comedies,animation most people think it's boring but I really like them
Gửi lúc: 22:01:08 ngày 09-06-2020
Điểm: 8.3/10
Time : 2020-06-09 22:01:08
Máy chấm tự động
Never give up and you will success

MANHQUANHL

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-06-2018

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 61
• Điểm thành tích: 23
• Điểm học bạ: 61
I really love series movies,I love dramas.Most people like action movies or comidies maybe animation and many people find dramas boring but i really like them .
Gửi lúc: 21:48:49 ngày 09-06-2020
Điểm: 9.5/10
Time : 2020-06-09 21:48:49
Máy chấm tự động
You're gonna have a bad time.

thaiduong07087

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-08-2018

Bài viết: 33

• Sổ học bạ: 118
• Điểm thành tích: 38
• Điểm học bạ: 118
I really love serious movies. I love dramas. Most people like action movies, or comedies maybe animation, and many people find dramas more, but I really like them.
Gửi lúc: 21:45:48 ngày 09-06-2020
Điểm: 9.8/10
Time : 2020-06-09 21:45:48
Máy chấm tự động
vilkie~
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này