TRA TỪ

Rent or Own a House 2

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:

 
 

I would say it's better to own if you possibly can because otherwise you're just throwing money away if you're renting but I also think it's important not to tie up all your money in a home.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 164 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
Thaoo_Nguyenn
Gửi lúc: 2019-09-05 15:36:20
Điểm: 10
2
tolahan
Gửi lúc: 2019-09-05 15:36:45
Điểm: 10
3
daodinhhandaodinhhan
Gửi lúc: 2019-09-05 15:36:57
Điểm: 10
4
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2019-09-05 15:37:03
Điểm: 10
5
oanhhoachi
Gửi lúc: 2019-09-05 15:37:13
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

xinneona

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-09-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 9
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 9
I would say it's better to own if you possibly can because otherwise you're just throwing money away if you're renting but I also think it's important not to tie up all your money in a home.
Gửi lúc: 20:55:54 ngày 11-09-2019
Điểm: 10/10
Time : 2019-09-11 20:55:54
Máy chấm tự động

viethieu159

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-08-2019

Bài viết: 32

• Sổ học bạ: 257
• Điểm thành tích: 22
• Điểm học bạ: 257
I would say it's better to own if you possibly can because otherwise you're just throwing money away if you're renting but I also think it's important not to tie up all your money in a home.
Gửi lúc: 19:53:22 ngày 11-09-2019
Điểm: 10/10
Time : 2019-09-11 19:53:22
Máy chấm tự động
_$The King$_

Nhung01071987

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 3
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 3
I would like to see better to all if possible we can because otherwise you just money away if you rangting. But also thing support not to tire all your money at home.
Gửi lúc: 22:29:09 ngày 10-09-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-09-10 22:29:09
Máy chấm tự động

thanhbinhbe

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 3

Ngày tham gia: 29-11-2014

Bài viết: 337

• Sổ học bạ: 924
• Điểm thành tích: 116
• Điểm học bạ: 924
I would say better to honest if you impossibly can because otherwise you just trying many of ways if you are renting but I also say important to tired of all your money at home.
Gửi lúc: 22:16:55 ngày 10-09-2019
Điểm: 8.5/10
Time : 2019-09-10 22:16:55
Máy chấm tự động
Love yourself first before doing anything else

trangiacoks

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-02-2018

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 31
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 31
I would say it's better to own if you posiblely can. Because otherwise you just through money away if you're renting. But I also think It's important not too tired all your money in a home.
Gửi lúc: 22:24:10 ngày 10-09-2019
Điểm: 9.3/10
Time : 2019-09-10 22:24:10
Máy chấm tự động
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này