TRA TỪ

Best Time to Marry 2

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:

 
 

I think you should marry when you're older, but I don't think that means that marrying when you're younger is necessarily a bad thing. I just think, when you're older you understand more about yourself.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 264 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
tolahan
Gửi lúc: 2019-07-25 15:14:17
Điểm: 10
2
daodinhhandaodinhhan
Gửi lúc: 2019-07-25 15:14:21
Điểm: 10
3
Thuthaomeo123
Gửi lúc: 2019-07-25 15:16:58
Điểm: 10
4
thanhthaoo.20038e42
Gửi lúc: 2019-07-25 15:17:23
Điểm: 10
5
Thaoo_Nguyenn
Gửi lúc: 2019-07-25 15:17:43
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

hantx76d4d0

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-07-2019

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 2
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 2
I think you should marry when you're older, but I don't think that means that marrying when you're young is necessarily a bad thing. I just think when you're older, you understand more about yourself.
Gửi lúc: 23:32:20 ngày 30-07-2019
Điểm: 9.9/10
Time : 2019-07-30 23:32:20
Máy chấm tự động

vanminh758235f6

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-05-2019

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 53
• Điểm thành tích: 96
• Điểm học bạ: 53
I think you should marry when you're older, but I don't think that means that marrying when you're younger is studying in bad means. I don't think when you're older, you are
Gửi lúc: 21:34:09 ngày 30-07-2019
Điểm: 8.3/10
Time : 2019-07-30 21:34:09
Máy chấm tự động

thuythuy304

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-01-2018

Bài viết: 26

• Sổ học bạ: 54
• Điểm thành tích: 38
• Điểm học bạ: 54
I think you should marry . But I don't think that mean . You understand
Gửi lúc: 21:05:12 ngày 30-07-2019
Điểm: 4.9/10
Time : 2019-07-30 21:05:12
Máy chấm tự động

mai304

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-08-2018

Bài viết: 15

• Sổ học bạ: 17
• Điểm thành tích: 69
• Điểm học bạ: 17
I' m pin a pon we a listeang to mice no we a my book, I am no pe bye .
Gửi lúc: 21:03:07 ngày 30-07-2019
Điểm: 3.4/10
Time : 2019-07-30 21:03:07
Máy chấm tự động

hana1007

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 4
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 4
I think you should Mary when you auburn but I don’t think that mean this my younger sing secret about things I just think when your auden I understand more about yourself.
Gửi lúc: 20:32:24 ngày 30-07-2019
Điểm: 7.9/10
Time : 2019-07-30 20:32:24
Máy chấm tự động
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này