TRA TỪ

Good Students

Bạn hãy nghe đoạn hội thoại sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi để được máy chấm trực tiếp nhé. Với đoạn hội thoại, bạn lưu ý viết theo dạng sau đây.
A:
B:

 
 

A good student is somebody who has a keen interest and a desire to learn and a willingness to work hard.

Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 326 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
dinhngocphilinh
Gửi lúc: 2020-03-26 17:07:36
Điểm: 10
2
vitcoi2004
Gửi lúc: 2020-03-26 17:07:46
Điểm: 10
3
doanhoanhao
Gửi lúc: 2020-03-26 17:08:05
Điểm: 10
4
han250305
Gửi lúc: 2020-03-26 17:10:15
Điểm: 10
5
Meochan
Gửi lúc: 2020-03-26 17:10:29
Điểm: 10
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này