TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 443

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard.Open an application like Word or Paint and paste to see the image.To take a screenshot and automatically save the file, press the Windows key plus Print Screen. Go to Pictures, and then Screenshots to find the file. To capture only the active window you’re working in, press Alt plus Print Screen. The screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows - Shift - S to activate snip and sketch. Use the Snip and Sketch options to choose how you’d like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the Snip and Sketch app and save, share, or edit the screenshot with the drawing tools.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 30 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
Camthuy22032008
Gửi lúc: 2022-05-13 09:55:14
Điểm: 9.8
2
hientoan1980
Gửi lúc: 2022-05-13 22:37:34
Điểm: 9.8
3
buituduc123
Gửi lúc: 2022-05-14 18:56:43
Điểm: 9.8
4
minhtrinhlisa
Gửi lúc: 2022-05-15 08:44:53
Điểm: 9.8
5
thuyduongmeo
Gửi lúc: 2022-05-13 18:28:41
Điểm: 9.7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Vyvy123tuong

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 16-09-2018

Bài viết: 331

• Sổ học bạ: 798
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 798
To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard. Open an apple cation my word or pain a city in each. To take an screenshot and all I make to say the price to the window pross him screen. Go to pictures and then printed a cross to buy. To capture all in the actor when do you working press all plus print screen the screenshot is copy to clipboard , open an apple cation to like word or pain and paste a city on it. Use the people hot job window ship as actor basing in scratch. Use the seven scratch options to use how to take the screenshot. After taking the screenshot, it is copy to clipboard quick on the really novel cation to oven skip and kit app and say share or tropical shop was the drive to world .
Gửi lúc: 21:51:47 ngày 18-05-2022
Điểm: 7.6/10
Time : 2022-05-18 21:51:47
Máy chấm tự động
♥~MinZ Gou~♥

hanhforlanguages4c8c

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-03-2022

Bài viết: 11

• Sổ học bạ: 30
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 30
To capture entire your screen press the print screen botton and screen shot your. Open word or paint and paste the image. To take screen shot and save file press the window key plus print screen. Go to picture. And then screen shot to find a file. To capture only the active window you working in screen plus open like word or paint and paste image. Use the keyboard window shift S . Use option to choose how take screen shot. After taking a screen shot in the board. Click and sketch app and save, share or edit screen shot with drawing tools.
Gửi lúc: 21:17:07 ngày 18-05-2022
Điểm: 7.2/10
Time : 2022-05-18 21:17:07
Máy chấm tự động

thangdungcuongbac

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-08-2021

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 52
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 52
How to screenshot on windows (6 ways) print screen PRTSCN ctrl + v windows + print screen window + PRTSCN ALT + Print screen snip & scetch tool in windows 10 window + shift + s ctrl + s
Gửi lúc: 21:11:22 ngày 18-05-2022
Điểm: 1.7/10
Time : 2022-05-18 21:11:22
Máy chấm tự động

yuukihanna

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 29-08-2020

Bài viết: 181

• Sổ học bạ: 593
• Điểm thành tích: 43
• Điểm học bạ: 593
To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste the CD image. To take a screen shot and ornermage to save the file, press the Window key plus Print Screen, go to picture and then Screenshots to find file. To capture only the active window you working in press Alt plus Print Screen, the screenshots is copy to your clipboard, open an application like Word or Paint and paste the CD image. Use the keyboard shortcut window Shift S to activate Shifting Sketch. Use the Shifting Sketch option to choose hiding button to take a screenshot, after taking the screenshot, it is copy to your clipboard, click on the priviate notice novacation to open the Shift and Sketch app and see, share or added the screenshot with the drawing tools.
Gửi lúc: 20:37:43 ngày 18-05-2022
Điểm: 9/10
Time : 2022-05-18 20:37:43
Máy chấm tự động
..

nguyenkwangduy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-10-2021

Bài viết: 17

• Sổ học bạ: 105
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 105
How to screenshot on window (6 ways)
Gửi lúc: 16:40:48 ngày 18-05-2022
Điểm: 0.7/10
Time : 2022-05-18 16:40:48
Máy chấm tự động
Prine
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay