TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 433

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
A flock of drones is lifting off carrying thousands of seeds. They’re on a mission to plant trees and help save the climate. In July 2019, researchers at the Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurick made global headlines “Planting trees could help mitigate climate change”, they said.But it would require a huge number of trees to be planted worldwide. Reforestation covering an area about the size of the United States - a massive undertaking, but the idea was an appealing one: a promise to save the climate with a simple act planting trees. But the initial euphoria soon began to ebb. Critics included scientists who called the idea unrealistic.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 54 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
leductrung030510
Gửi lúc: 2022-03-07 17:11:11
Điểm: 9.8
2
ngovanlanh
Gửi lúc: 2022-03-08 14:31:51
Điểm: 9.8
3
Camthuy22032008
Gửi lúc: 2022-03-04 10:28:23
Điểm: 9.7
4
nguyenvantung2007
Gửi lúc: 2022-03-05 16:51:21
Điểm: 9.7
5
queenthuhang
Gửi lúc: 2022-03-06 23:14:02
Điểm: 9.7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

kaiserptit

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-04-2013

Bài viết: 79

• Sổ học bạ: 378
• Điểm thành tích: 67
• Điểm học bạ: 378
a flock of drones is lifting off carrying thousands of seeds in july 2019 researchers at the swiss federal institute of technology ET H zurich made global headlines planting trees could help reforestation covering an area about the size of the united states a massive undertaking but the idea was an appealing 1A promise but the initial euphoria soon began to ebb critics included scientists who called the idea unrealistic
Gửi lúc: 20:30:05 ngày 09-03-2022
Điểm: 7.5/10
Time : 2022-03-09 20:30:05
Máy chấm tự động

haanhthu12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-03-2022

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 31
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 31
a lot of crown here lifting of carrying thousands of sheet. there are a mission to plant tree and help save the climate. In july 2019 reserchers of the sweet better to the technology ETA jurich main global headline planting tree could help medicade climate change they said but it would requiet a huge number of tree to be planted worldwide.revostation covering area about the size of the United stated ema undertaking. but the idea was a pealing one a promise to save the climited with the simple act planting tree. But the nation before... soon began to f credit include science the call of the idea..unrealistic.
Gửi lúc: 16:04:34 ngày 09-03-2022
Điểm: 8.5/10
Time : 2022-03-09 16:04:34
Máy chấm tự động

Vuhoanghai2012

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-08-2021

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 112
a flock of drones off carrying thousands of seeds they're on a mission to plant trees and help save the climate 2019 Research Institute of Technology but it would work why are a huge number of trees to be planted worldwide reforestation covering an area about the size of the United States a massive undertaking but the idea was an appealing one I promised to save the climate with a simple act planting trees but the initial Euphoria soon began to ebb critics included scientists who called the idea unrealistic
Gửi lúc: 14:11:23 ngày 09-03-2022
Điểm: 8.4/10
Time : 2022-03-09 14:11:23
Máy chấm tự động

dieulinh2k6

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-07-2021

Bài viết: 21

• Sổ học bạ: 240
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 240
????????????????????????
Gửi lúc: 10:45:51 ngày 09-03-2022
Điểm: 0/10
Time : 2022-03-09 10:45:51
Máy chấm tự động
Hacker

tranha.chp@gmail.com

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 29-09-2021

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 210
• Điểm thành tích: 57
• Điểm học bạ: 210
A flock of drones is lifting off, carrying thounsands of seeds. They're on mission to plant trees and help save the climate. In July 2019, reasearchers at the Swiss Feral Insitute of Teachnology ETH Zurich make global headlines. Planting trees would help mitigate climate change they said. But it would require a huge number of trees to be planted worldwide. Reforestation, covering an area about the size of the United States a massive undertaking but the idea was an appealing one. A promise to save the climate was that simple act planting trees. But the initial euphoria that you furious soon began to ebb. Critics included scientists who call the idea unrealistic.
Gửi lúc: 21:52:56 ngày 08-03-2022
Điểm: 9.5/10
Time : 2022-03-08 21:52:56
Máy chấm tự động
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay