TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 432

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
With iOS 15.4 and newer, you can unlock your iPhone via Face ID while wearing a mask. To use this feature, your device needs to be compatible with iOS 15. An alternate option if you cannot use iOS 15 on your device is to unlock using an Apple Watch. See our video “How To Unlock iPhone With Apple Watch”. The link is in the description below. Let’s set up Face ID to support unlocking while wearing a mask. Open your settings app. Find “Face ID & Passcode” and click on it. Enter your passcode. Enable “Use Face ID with a Mask” to begin the setup process. “Use Face ID with a Mask” works by recognizing the unique features around the eye area to authenticate. You don’t need to wear a mask during the setup process. Click “Use Face ID with a Mask”. Your iPhone will now step you through the process of scanning your face. For this first scan, remove your glasses if you are wearing them. You’ll be able to add a second scan with them on in a moment.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 61 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
_HaiAnhh
Gửi lúc: 2022-03-01 21:02:45
Điểm: 9.9
2
leductrung030510
Gửi lúc: 2022-02-25 17:05:30
Điểm: 9.7
3
trangtanmy
Gửi lúc: 2022-02-27 14:29:38
Điểm: 9.7
4
vunlinh
Gửi lúc: 2022-02-28 20:19:38
Điểm: 9.7
5
Camthuy22032008
Gửi lúc: 2022-02-25 18:18:06
Điểm: 9.6
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

yuukihanna

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 29-08-2020

Bài viết: 183

• Sổ học bạ: 651
• Điểm thành tích: 43
• Điểm học bạ: 651
With iOS 15.4 and newer, you can unlock your iPhone via Face ID while wearing a mask. To use this feature, your device need to be compoundable with iOS 15 and opptunit option, if you can not use iOS 15 on your device it unlock using an Apple watch. See our video " How To Unlock iPhone With Apple Watch " the link is in the description below. Let's set up Face ID to support Unlocking While Wearing a Mask. Open your setting app, find Face ID and Passcode and click on it, enter your Passcode and able Use Face ID With a Mask to begin the set up process. Use Face ID With a Mask work by recognizing the unique features around the eye area to authenticate, you don't need to wear a mask during the set up process, click Use Face ID With a Mask, your iPhone will now step you through the process of scaning your face. For this first scan, remove your glasses if you're wearing them, you'd be able to add a second scan with them on in a moment .
Gửi lúc: 22:51:47 ngày 02-03-2022
Điểm: 9.3/10
Time : 2022-03-02 22:51:47
Máy chấm tự động
..

sofia_1234

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 3

Ngày tham gia: 12-10-2016

Bài viết: 124

• Sổ học bạ: 375
• Điểm thành tích: 39
• Điểm học bạ: 375
With IOS 15.4 and newer you can unlock your iPhone, the are Face ID while wearing a mask. To use this feature, you are revising to be compartable with IOS 15 and opportunate option if you recognize you IOS 15 on your device. It's unlock like using Apple Watch. See a video how to unlock iPhone with Apple Watch. The link is in the description vlog. Let's set up the Face ID to support unlocking while wearing a mask. Opening your setting, find Face ID and passcode and click on it, enter your passcode and able you to use Face ID with a mask to begin the set up progress. Use Face ID with a Mask works by recognizing the unique feature around the eye area to authenticate. You don't need to wear a mask to ring the set up progress. Click use Face ID with a mask, your iPhone were now step to the face ID progress up scanning your face. For the first scan, remove your glasses if your are wearing them, you'll be able to add the second scan with them on in a mode.
Gửi lúc: 21:21:02 ngày 02-03-2022
Điểm: 8.7/10
Time : 2022-03-02 21:21:02
Máy chấm tự động
Princess Dao_ Lynk:))

nguyenthikimngan2g

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 5

Ngày tham gia: 17-09-2021

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 161
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 161
with iOS 15.4 you can unlock your iPhone via face ID while wearing a mask use this feature your device needs to be compatible with iOS 15 and Alternate option if you cannot use iOS 15 on your device is to unlock using an Apple Watch VR video how to unlock iPhone with Apple watch the link is in the description below let's set up face ID to support unlocking while wearing a mask open your Settings app find face ID and passcode and click on it into your passcode enable use face ID with a mask to begin the setup process use face ID with a mask works by recognizing the unique features around the eye area to authenticate you don't need to wear a mask during the setup process. Your iPhone will now step you through the process of skinning your face for this first can remove your glasses if you're wearing it you'll be able to add a second scan with them on in a moment
Gửi lúc: 21:12:56 ngày 02-03-2022
Điểm: 9/10
Time : 2022-03-02 21:12:56
Máy chấm tự động

tranha.chp@gmail.com

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 29-09-2021

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 210
• Điểm thành tích: 57
• Điểm học bạ: 210
With IOS 15.4 and newer you can unlocked your Iphone via face ID while wearing a mask. To use this figure your device needs to compatible with IOS 15 and an alternate option if you can't use IOS 15 on your device it's unlock using your Apple Watch. See a video How to unlock Iphone with Apple Watch. The link is scription
Gửi lúc: 21:00:37 ngày 02-03-2022
Điểm: 4.5/10
Time : 2022-03-02 21:00:37
Máy chấm tự động

hothisen1990ccc8

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-09-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 286
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 286
With IOS 15.4 and newer, you can unlock your iPhone via face ID while wearing a mask. Do you see this picture your device's seen to be compatible with iOS 15. Inordinate option, if you cannot use iOS 15 on yourgerbite, it's unlock using an Apple watch. See our video how to unlock iPhone with Apple watch. The link is in the description below. Let set up face ID to support unlocking while wearing a mask. Open your settings app, find face ID and passcode and click on it. Enter your passcode. Enable use face ID with a mask set begin to set up the process. Use face ID with a mask works by recognizing the unit features around the eye area to authenticate. You don't need to wear a mask during the setup process. Click use face ID with a mask. Your iPhone will anounce step you do the process of scaning your face. For this first scan, remove your glasses that you're wearing on. You'll be able add a second scan with them on in the moment.
Gửi lúc: 19:43:00 ngày 02-03-2022
Điểm: 9/10
Time : 2022-03-02 19:43:00
Máy chấm tự động
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay