TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 385

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
Our sense of hearing enables us to experience the world around us through sound. It also allows us to single out and focus on a particular sound, even amid the cacophony of everyday noise. Sometimes, we choose to shut out that everyday noise. And sometimes, we hear it whether we want to or not. Our ears are the gateway to an extraordinary sense — the sense of hearing. Before they began building cities, humans were closely connected to their natural surroundings. Our sense of hearing is like a radar that helps us explore our environment. Even when our bodies are at rest. This radar picks up even the slightest sounds and localizes the direction they’re coming from. Humans process information with their ears better, and much faster, than they do with their eyes.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 49 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
minhlop9
Gửi lúc: 2021-03-06 08:10:08
Điểm: 9.9
2
lethuyduong1014
Gửi lúc: 2021-03-07 16:06:48
Điểm: 9.9
3
minhvu0908
Gửi lúc: 2021-03-06 10:31:55
Điểm: 9.7
4
bupbechip_heo
Gửi lúc: 2021-03-10 10:26:25
Điểm: 9.6
5
dukimchi2311
Gửi lúc: 2021-03-08 20:43:51
Điểm: 9.5
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

ltdpy87

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-05-2014

Bài viết: 138

• Sổ học bạ: 589
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 589
Our sense hearing enables us experience the world around us two sound. It also allows us single sound and focus on particular sound even make a cup coffee in day noise. Sometimes we choose to shut out that every day noise,and sometimes we hear it what we want to or not. Our ear are gain sense, the sense of hearing. BEFORE WE began building city, human was closely connected the natural surroundings. I hearing that help explore our environment event our body are rest. This way picks up event that sound local direction where coming from. Human process imformation what the ears better and fatter than we do with eyes.
Gửi lúc: 22:04:37 ngày 10-03-2021
Điểm: 8.3/10
Time : 2021-03-10 22:04:37
Máy chấm tự động
ruanhanhnhen

nguyenminhngoc08

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-06-2014

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 363
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 363
our sense of hearing and able that to experience the world about it also allowed particular sound the world two sound even make a coffee of every day noise of everyday noise and sometime we hear what we want or not our ears are the gateway to the sense of hearing before they began building the city humand are close connected to the natural surrounding our sense of hearing of the ear better and but much faster when they do that our sense of hearing eyes
Gửi lúc: 20:56:12 ngày 10-03-2021
Điểm: 6.2/10
Time : 2021-03-10 20:56:12
Máy chấm tự động

Xuanmai317

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-09-2017

Bài viết: 15

• Sổ học bạ: 139
• Điểm thành tích: 128
• Điểm học bạ: 139
Our sense of hearing enables us to experience the world around us through sounds. it also allow us to single out and focus on a particular sound even a mix of tatacony every noise . Sometimes, we choose to shut out at every noise and sometimes we hear it whether we want to or not. Our ears are the gate way to an extraodinary sense, the sense of hearing. Before they began building the city, human was closely connected to their natural surroundings, our sense of hearing is like a radar that helps us explore our environment even when our body are rest. This radar picks up even a slight of sounds and localize the direction they're coming from. Human process information with their ears better and much faster than they do with their eyes.
Gửi lúc: 04:56:16 ngày 10-03-2021
Điểm: 9.4/10
Time : 2021-03-10 04:56:16
Máy chấm tự động

1989dangngocanh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-03-2015

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 107
• Điểm thành tích: 22
• Điểm học bạ: 107
Our sense of hearing enable us to experience the world around us too sound. It also allow us to single out to focus on particular sound even the mid coffee up to everyday noise.Sometimes we choose to shut up every noise,and sometimes we hear what we want or not, Our ears are the gateways to through our sense. The sense of hearing. Before they build cities,human closely connected to natural surrounding. Our sense of hearing is like rattos that help us explore our environment even when our bodies are rest. This way of pick up the lightest sound and look like origin when it coming from.Human process information with their ears faster and much better than doing with their eyes.
Gửi lúc: 22:25:48 ngày 09-03-2021
Điểm: 8.5/10
Time : 2021-03-09 22:25:48
Máy chấm tự động

ngocanhmh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-09-2020

Bài viết: 35

• Sổ học bạ: 152
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 152
Our sense of hearing to experience the world around us through sound, it also allows focus solely on a specific sound everyday noises. Sometimes we choose to shut out that everyday noise and sometimes we hear it whether we want to or not. Our ears are the gateway to an extraordinary sense. The sense of hearing before they began building cities. Humans were closely connected to their natural surroundings. Our sense of hearing is like a radar that helps us explore our environment even when our bodies are dressed. This radar pics of even the slightest sound and localizes the direction they're coming from. Humans process information with their ears better and much faster than they do with their eyes.
Gửi lúc: 20:16:01 ngày 09-03-2021
Điểm: 9.2/10
Time : 2021-03-09 20:16:01
Máy chấm tự động
What's a nice day!
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×