TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 350

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
This hairy-looking fruit is called rambutan. It's part of the soapberry family and is native to Indonesia and other tropical regions of southeast Asia. The name of the fruit is derived from the Malay word rambut, which means "hair." To spice it up a bit, you can make pickled rambutan. Ingredients include the flesh of the fruit, cayenne pepper, lime, sugar, and salt. The fingered citron is commonly called Buddha's hand, so named because it is divided into finger-like sections. Unlike most citrus fruits, this one has no juice or pulp. However, it's still used in many ways. Try using it as zest over food dishes. Because it's so fragrant, the fruit is used as perfume and is also used as a religious offering in Buddhist temples.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 75 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
Nguyn17
Gửi lúc: 2020-06-19 15:35:46
Điểm: 10
2
NGUYENDUONGTHAIKIET
Gửi lúc: 2020-06-19 16:03:24
Điểm: 10
3
jayminh_06
Gửi lúc: 2020-06-19 17:58:20
Điểm: 10
4
voduonghungdiep
Gửi lúc: 2020-06-19 20:16:10
Điểm: 10
5
bichhong02yn
Gửi lúc: 2020-06-19 20:27:53
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

nhungbt876456

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-05-2020

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 34
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 34
This 's Harry king food call buhdda.it caught a so every family.and other tropical section,Indian make.it sprise dowble there.you can make take program Suger,lemon,salt. It called name buhadd' hand,so name because it invited section, it's the most favourite food,this one has not juice own power,however, you show this many way vited section,use this many way, try using it like that,because it's so favourite the food use this for few and also it
Gửi lúc: 23:06:15 ngày 24-06-2020
Điểm: 5.1/10
Time : 2020-06-24 23:06:15
Máy chấm tự động

dieuhaha

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-10-2016

Bài viết: 145

• Sổ học bạ: 340
• Điểm thành tích: 35
• Điểm học bạ: 340
This hairy looking fruit is call rambutan. It's hard of the soapberry family and it is needed in Indonesia and other tropical regions of southeast Asia. The name of the fruit is derived from the Malay word ranbu which mean hair. This spice been up a bit. You can make pickled rambutan, ingredients include the Flesh of the fruit cayenne, pepper, lime, sugar and salt. The finger citron is commonly call Buddha's hand. So new because it is divided in the finger like sections. Unlike most citrus fruit, this one has no juice or pulp. However, it's still used in many ways. Try using it is at the depth over food dishes because it's so favourite the food is use is perfil and it's also uses a religious offering in Buddhist temple.
Gửi lúc: 22:10:13 ngày 24-06-2020
Điểm: 9.2/10
Time : 2020-06-24 22:10:13
Máy chấm tự động

viethung7c2003

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-01-2016

Bài viết: 36

• Sổ học bạ: 194
• Điểm thành tích: 21
• Điểm học bạ: 194
this Harry looking fruit is call rambutan
Gửi lúc: 20:50:53 ngày 24-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-24 20:50:53
Máy chấm tự động
mai

quanpleiku

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-06-2018

Bài viết: 52

• Sổ học bạ: 91
• Điểm thành tích: 28
• Điểm học bạ: 91
this here is look king food
Gửi lúc: 20:41:20 ngày 24-06-2020
Điểm: 0.6/10
Time : 2020-06-24 20:41:20
Máy chấm tự động
Phạm Minh Quân VS Phùng Ngọc Minh Hiếu

phuchai200614

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 05-07-2019

Bài viết: 203

• Sổ học bạ: 264
• Điểm thành tích: 19
• Điểm học bạ: 264
aaaaaaaaaaaaaffffffsfsdsdffffffffffffffffffffffffffffsfsfewfegrgsafsdfsfsfefafadfffffffewfdsgrwfagadgrDfsdffDDDDDDDDDDADASFFÁDDDDDĐSADDASSSSSSSSSSDEWEW
Gửi lúc: 20:23:39 ngày 24-06-2020
Điểm: 0.7/10
Time : 2020-06-24 20:23:39
Máy chấm tự động
DDD
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này