TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 311

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
This must be the hardest way to investigate why the trees of the Amazon are so important - climbing right up into them. Down on the ground a scientist, Erika Berenguer, is asking for samples of the leaves. Erika has studied the same batch of trees for ten years now, measuring exactly how they're growing and how they affect the climate. This matters to the whole world because of sheer size of this forest. We've used graphics to show how the billions of leaves are breathing in carbon dioxide - a gas which is heating up the planet. As human activity keeps adding more and more carbon dioxide to the air, magnificent trees like this pull a lot of it in. But chop it down and burn it, and all the carbon that's been stored inside over the many years is suddenly released back to the atmosphere, which of course increases the speed of global warming.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 92 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
huongrung0385041e
Gửi lúc: 2019-08-30 15:07:47
Điểm: 10
2
daiphu5sao
Gửi lúc: 2019-08-30 15:46:03
Điểm: 10
3
bietdoingoisa
Gửi lúc: 2019-08-30 15:47:32
Điểm: 10
4
cunghoctotnhe123
Gửi lúc: 2019-08-30 15:53:19
Điểm: 10
5
baonhi1509
Gửi lúc: 2019-08-30 16:52:44
Điểm: 10
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

diemquyenthkk

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 9

Ngày tham gia: 06-01-2018

Bài viết: 81

• Sổ học bạ: 113
• Điểm thành tích: 31
• Điểm học bạ: 113
This must be the hardest way to investigate why the trees of the Amazon are so important - climbing right up into them. Down on the ground a scientist, Erika Berenguer, is asking for samples of the leaves. Erika has studied the same batch of trees for ten years now, measuring exactly how they're growing and how they affect the climate. This matters to the whole world because of sheer size of this forest. We've used graphics to show how the billions of leaves are breathing in carbon dioxide - a gas which is heating up the planet. As human activity keeps adding more and more carbon dioxide to the air, magnificent trees like this pull a lot of it in. But chop it down and burn it, and all the carbon that's been stored inside over the many years is suddenly released back to the atmosphere, which of course increases the speed of global warming.
Gửi lúc: 09:54:52 ngày 05-09-2019
Điểm: 10/10
Time : 2019-09-05 09:54:52
Máy chấm tự động
Chào mừng mọi m trang của mình nhé

Taminerpro

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-12-2018

Bài viết: 85

• Sổ học bạ: 308
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 308
I definitely would rather rent my own home because right now I can't imagine myself settling down and being in a ...
Gửi lúc: 20:37:41 ngày 04-09-2019
Điểm: 1.5/10
Time : 2019-09-04 20:37:41
Máy chấm tự động
Sayorana

hatrang1509

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-07-2018

Bài viết: 14

• Sổ học bạ: 87
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 87
1.guuiịghhuegbdcjhdjủugủugòuhruuigjygugfn eh yu y ug u yhugbetfbh u ohuuhẹbùygfhfhjr uh jh v uhgygg45uut ugrfjgrrt ủtoiủ7 8u4g8ykfùeugdì 87ỳidvudìuqufewfedutralllèub uhr rfuhundiehj ù2uutrtgưgqtỷgỳeẻgrgvhewbvhrưevưvvư bbgfèygvè3fgfhhuiqioqkfhèhẻgfewfewhevfwfghhưegqegf4gwfgkwfgtgfrgygugywkf ygrklưgygewgfẻoutgffgùdvbjudfrff3hrgfjgjhbccmj ugfu 8nhrfgdgjfugbùigc yggỷgvfggffủ f.
Gửi lúc: 20:30:42 ngày 04-09-2019
Điểm: 1.8/10
Time : 2019-09-04 20:30:42
Máy chấm tự động
♡♡♡♡hello☆☆☆mình lá fan của thiên an đó ????????????♡♡♡♍♍♍????♀️♀️♡♡

minhsay

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-05-2015

Bài viết: 173

• Sổ học bạ: 256
• Điểm thành tích: 95
• Điểm học bạ: 256
This must be the hardest way to investigate why the trees of the Amazon are so important - climbing right up into them. Down on the ground a scientist, Erika Berenguer, is asking for samples of the leaves. Erika has studied the same batch of trees for ten years now, measuring exactly how they're growing and how they affect the climate. This matters to the whole world because of sheer size of this forest. We've used graphics to show how the billions of leaves are breathing in carbon dioxide - a gas which is heating up the planet. As human activity keeps adding more and more carbon dioxide to the air, magnificent trees like this pull a lot of it in. But chop it down and burn it, and all the carbon that's been stored inside over the many years is suddenly released back to the atmosphere, which of course increases the speed of global warming.
Gửi lúc: 20:25:45 ngày 04-09-2019
Điểm: 10/10
Time : 2019-09-04 20:25:45
Máy chấm tự động
7 viên ngọc rồng>

tychuot732

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 08-02-2017

Bài viết: 101

• Sổ học bạ: 403
• Điểm thành tích: 75
• Điểm học bạ: 403
the to by climbing down the grow the leave for ten years now the tree on it of the leave the tree is that this because how the a that activity outside how the a that activity but and all the many years but girls and women how the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activityhow the a that activity how the a that activityhow the a that activityhow the a that activity like this
Gửi lúc: 20:25:12 ngày 04-09-2019
Điểm: 4.4/10
Time : 2019-09-04 20:25:12
Máy chấm tự động
Tý chuột
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này