TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 391

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
It is often said that fruits and vegetables used to taste much better and that they were healthier, but were they really? The Académie d'Agriculture de France in Paris is a fountain of knowledge regarding old plant varieties. Between the old agronomy publications, we find something special. A nutritional composition table for fruits and vegetables. It is 60 years old. It lists the vitamin and mineral content of each and every variety. And indeed over the last 60 years, many fruits and vegetables seem to have lost some of their nutritional value.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 72 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
an111
Gửi lúc: 2021-04-18 11:57:01
Điểm: 9.9
2
hoangthithuong
Gửi lúc: 2021-04-20 15:52:14
Điểm: 9.9
3
lethuyduong1014
Gửi lúc: 2021-04-18 07:43:33
Điểm: 9.8
4
minhlop9
Gửi lúc: 2021-04-18 19:22:11
Điểm: 9.8
5
Master_HNB
Gửi lúc: 2021-04-20 22:43:12
Điểm: 9.7
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×