TRA TỪ

Listening & Writing Advanced - 443

Bạn hãy xem video sau, hãy viết những gì bạn nghe được vào ô phản hồi, để được máy chấm điểm trực tiếp nhé.

Nghe bản mp3.

 
 
To capture your entire screen, press the Print Screen button, and the screenshot is copied to your clipboard.Open an application like Word or Paint and paste to see the image.To take a screenshot and automatically save the file, press the Windows key plus Print Screen. Go to Pictures, and then Screenshots to find the file. To capture only the active window you’re working in, press Alt plus Print Screen. The screenshot is copied to your clipboard. Open an application like Word or Paint and paste to see the image. Use the keyboard shortcut Windows - Shift - S to activate snip and sketch. Use the Snip and Sketch options to choose how you’d like to take a screenshot. After taking the screenshot, it is copied to your clipboard. Click on the preview notification to open the Snip and Sketch app and save, share, or edit the screenshot with the drawing tools.
Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé.
 

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng gửi bài.

Lần xem: 0 Thành viên đã gửi bài: 30 Xem bài gửi
Bảng xếp hạng
1
Camthuy22032008
Gửi lúc: 2022-05-13 09:55:14
Điểm: 9.8
2
hientoan1980
Gửi lúc: 2022-05-13 22:37:34
Điểm: 9.8
3
buituduc123
Gửi lúc: 2022-05-14 18:56:43
Điểm: 9.8
4
minhtrinhlisa
Gửi lúc: 2022-05-15 08:44:53
Điểm: 9.8
5
thuyduongmeo
Gửi lúc: 2022-05-13 18:28:41
Điểm: 9.7
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay