TRA TỪ

Tiếng Anh Trẻ Em Qua Truyện Kể


1. Vocabulary - Từ vựng
2. Story - Truyện kể
3. Lecture - Bài giảng
4. Practice - Luyện tập
5. Practice - Luyện tập
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

mykypikachu0298

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-12-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 22
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 22
ez qua
Gửi lúc: 20:57:02 ngày 31-12-2020

tanminhhai

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-08-2019

Bài viết: 292

• Sổ học bạ: 256
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 256
angry angry angry
Gửi lúc: 19:56:09 ngày 21-10-2020

Nguyen288

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-07-2020

Bài viết: 44

• Sổ học bạ: 77
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 77
.
Gửi lúc: 11:26:39 ngày 03-10-2020
no no no!

Truongphongkhang2009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-10-2017

Bài viết: 66

• Sổ học bạ: 168
• Điểm thành tích: 19
• Điểm học bạ: 168
lololololololn
Gửi lúc: 19:12:09 ngày 27-09-2020

nguyenbuihachi2011

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-12-2019

Bài viết: 16

• Sổ học bạ: 151
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 151
thỏ ngu cơn
Gửi lúc: 10:14:35 ngày 18-09-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này