TRA TỪ
  • Bảng chữ cái tiếng Anh

    23-03-2021

    Bảng chữ cái tiếng Anh (English alphabet) là một bảng chữ cái La-tinh gồm 26 chữ cái (bao gồm 5 chữ cái nguyên âm và 21 chữ cái phụ âm). Bài học có đủ audio và phiên âm chữ cái.

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay