TRA TỪ

Bài tập về khái niệm danh từ trong tiếng Anh

Bạn hãy tìm danh từ trong số các từ sau nhé.
58357
2832
Bạn chưa làm bài này
Các danh từ trong bài chỉ người, vật hay địa điểm?
31927
1821
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch danh từ riêng trong các câu.
37173
1474
Điểm:
0/5
Thời gian:
04:19:30 ngày 05/03/2016
Nhấp chuột để gạch danh từ chung trong các câu.
30380
1258
Điểm:
5/5
Thời gian:
16 giây
04:19:57 ngày 05/03/2016
Bạn hãy gõ C cho danh từ cụ thể và A cho danh từ trừu tượng vào chỗ trống cạnh mỗi danh từ trong các câu nhé.
27727
1279
Điểm:
9/10
Thời gian:
1 phút
04:21:24 ngày 05/03/2016
Bạn hãy gõ C cho danh từ đếm được và U cho danh từ không đếm được vào chỗ trống cạnh các danh từ nhé.
21875
1449
Điểm:
9/10
Thời gian:
29 giây
04:22:35 ngày 05/03/2016
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×