TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'so, such'.
2027
111
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'too, enough'.
1841
89
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả các vế câu dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh.
1767
87
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
1772
83
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn văn dưới đây sử dụng 'so, such, too, enough'.
2530
84
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng 'so, so many, too, too many, too much' hoặc 'enough' với các từ sau:
1889
68
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
2793
77
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này