TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 494

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

danhdat46

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-01-2017

Bài viết: 18

• Sổ học bạ: 132
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 132
the tailor are very looks very meticulous and look she are very profession
Gửi lúc: 23:10:34 ngày 05-04-2021

khanhchau5

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-04-2020

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 132
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 132
The girl in the picture is a professional tailor. today she has to sew her client a black silk dress. She is very careful not to make any mistakes. She also has a lot of clothes around her that have been sewn back by customers, proving that she is always busy with her favorite job.
Gửi lúc: 22:53:11 ngày 05-04-2021

bachhientrang

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 237
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 237
Sewing profession is one of the professions that requires ingenuity and meticulousness. The picture shows that for sewing we need basic tools such as needles, threads, fabrics and many other tools. In the picture we can see a girl wearing a white shirt, perhaps she is a fashion designer. And she was using her sewing machine to make beautiful clothes, like very nice ones beside her.
Gửi lúc: 22:25:12 ngày 05-04-2021
Bạch Hiền Trang

dungnga2019

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-08-2019

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 84
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 84
she is sewing clothes
Gửi lúc: 21:45:17 ngày 05-04-2021

tranchiduc2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-07-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 248
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 248
make clothes
Gửi lúc: 21:29:22 ngày 05-04-2021
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×