TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 493

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
viettvdn
Gửi lúc: 2021-03-28 16:25:32
Điểm: 8
2
truclambachma
Gửi lúc: 2021-03-26 21:18:11
Điểm: 7
3
hocgioitienganh345
Gửi lúc: 2021-03-27 23:33:58
Điểm: 7
4
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2021-03-24 19:27:25
Điểm: 5
5
haminh3005
Gửi lúc: 2021-03-24 22:29:55
Điểm: 4
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

meocon204

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-11-2016

Bài viết: 354

• Sổ học bạ: 464
• Điểm thành tích: 22
• Điểm học bạ: 464
She was standing in the middle of the crowd, giving a speech in front of everyone.
Gửi lúc: 22:56:29 ngày 29-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-05 20:52:39

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

anhvu2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-03-2015

Bài viết: 59

• Sổ học bạ: 265
• Điểm thành tích: 67
• Điểm học bạ: 265
this businesswoman is presentations to the crowd about her project
Gửi lúc: 21:23:59 ngày 29-03-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-04-05 20:52:01

this businesswoman is giving a presentations to the crowd about her project

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

mình thích thì mình trwoi

thuylinhngoclinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-11-2017

Bài viết: 128

• Sổ học bạ: 743
• Điểm thành tích: 49
• Điểm học bạ: 743
The picture is depicting the teacher teaching her students, she plays a key role in teaching and training better students, doing better and understanding topics, mastering knowledge. A teacher requires first of all to be good, to know how to easily understand how to explain to students, then other necessary skills and certificates. Students must also coordinate with the teacher that they must listen, focus on the teacher's teachings to understand the lesson and apply it to the exercises to apply to the knowledge in the classroom. Whether short or long, it is important that students understand the topic, pay attention to the lecture to do the best. At present, the students seem superficial, not paying attention to the teachers' knowledge and lectures. In today's modern world, the students are gradually getting acquainted with smartphones, laptops, in general, the internet. Now is to learn everything or also questions, exercises, ... But some children take advantage of it to copy documents, deal with homework, take advantage of high scores in exams. That is a reprimand of the students today, I hope that you will try to study well, brainstorm and especially math, requiring knowledge, understanding, reading. Only when the lesson is too difficult will we need help from the internet. This writing I hope you guys will get high scores in the midterm exam, the exam for excellent students at district level is coming. Good luck!
Gửi lúc: 20:32:25 ngày 29-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-06 09:03:16

 

The picture is depicts the teacher teaching her students, she plays a key role in teaching and training better students, doing better and understanding topics, mastering knowledge. A teacher requires first of all to be good, to know how to easily understand how to explain to students, then other necessary skills and certificates. Students must also coordinate with the teacher that they must listen, focus on the teacher's teachings to understand the lesson and apply it to the exercises to apply to the knowledge in the classroom. Whether short or long, it is important that students understand the topic, pay attention to the lecture to do the best. At present, the students seem superficial, not paying attention to the teachers' knowledge and lectures. In today's modern world, the students are gradually getting acquainted with smartphones, laptops, in general, the internet. Now is to learn everything or also questions, exercises, ... But some children take advantage of it to copy documents, deal with homework, take advantage of high scores in exams. That is a reprimand of the students today, I hope that you will try to study well, brainstorm and especially math, requiring knowledge, understanding, reading. Only when the lesson is too difficult will we need help from the internet. This writing I hope you guys will get high scores in the midterm exam, the exam for excellent students at district level is coming. Good luck!

Bài viết lan man. Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

ℓїηɦ._.:)

my123030320071238ceb

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-03-2021

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 4
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 4
All the people in the class are studying hard when the teacher is teaching.
Gửi lúc: 21:36:44 ngày 28-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-05 18:17:18

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

thuanphathoai

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-10-2016

Bài viết: 11

• Sổ học bạ: 369
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 369
the teacher is teaching the studen
Gửi lúc: 21:02:20 ngày 28-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-05 18:16:32

the teacher is teaching the students

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

’★¸.·’★*·Tiến~Phát ✫
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×