TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 492

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Walter
Gửi lúc: 2021-03-18 22:40:53
Điểm: 9
2
BoyOneCham
Gửi lúc: 2021-03-18 21:30:19
Điểm: 8
3
viettvdn
Gửi lúc: 2021-03-21 20:12:17
Điểm: 8
4
yuikawaiiiii
Gửi lúc: 2021-03-21 23:11:30
Điểm: 8
5
truclambachma
Gửi lúc: 2021-03-19 21:54:45
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

vothibich1501197337b6

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-05-2019

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 49
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 49
My grandmother is knitting me in white thread. I thank her
Gửi lúc: 23:38:38 ngày 22-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-01 17:01:46

My grandmother is knitting me in a white thread sweater. I thank her

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

diep01032007

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-12-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 11
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 11
The old lady is knitting with a smile on her face.
Gửi lúc: 23:00:15 ngày 22-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-01 16:27:56

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

tienman12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-03-2021

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 25
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 25
the old woman is knitting.
Gửi lúc: 22:31:06 ngày 22-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-01 16:27:26

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

thailien2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-08-2017

Bài viết: 23

• Sổ học bạ: 265
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 265
she is intently knitting on the sofa
Gửi lúc: 21:10:21 ngày 22-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-01 16:27:02

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

g

huonganhvyly

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-04-2018

Bài viết: 16

• Sổ học bạ: 84
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 84
An old woman's sitting on sofa and kitting.
Gửi lúc: 20:51:07 ngày 22-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-04-01 16:26:48

An old woman's sitting on the sofa and knitting.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×