TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 491

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
meobietbayy
Gửi lúc: 2021-03-11 11:02:35
Điểm: 8
2
viettvdn
Gửi lúc: 2021-03-12 16:12:25
Điểm: 8
3
truclambachma
Gửi lúc: 2021-03-12 21:49:23
Điểm: 8
4
lisa_english
Gửi lúc: 2021-03-12 14:09:44
Điểm: 7
5
tranngominhquang
Gửi lúc: 2021-03-11 11:01:24
Điểm: 6
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

dangphonui

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2020

Bài viết: 205

• Sổ học bạ: 226
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 226
You guys are playing tug of war together
Gửi lúc: 22:21:54 ngày 15-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-19 16:35:47

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

virus 404 sans và error 404 sans

vantuan215

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 21-06-2017

Bài viết: 351

• Sổ học bạ: 851
• Điểm thành tích: 137
• Điểm học bạ: 851
As you see in the picture, they are 3 boys and 2 girls playing tug of war in the playground. On the left side they are 2 strong. The first boy is wearing grey trousers and stripes shirt. And the second boy is wearing blue jeans and a blue stripes T-shirt. What handsome boys! I think these boys are about 5 or 6 years old. And on the right side, they are 2 girls and 1 boy. The little boy and girl are very short and weak. The big girl is very pretty. She is wearing black jeans and a pink shirt. Two teams are trying to pull the string through these teams. They are playing happily. Can you guess which team is the winner?
Gửi lúc: 21:56:39 ngày 15-03-2021
Điểm: 6/10
Time : 2021-04-01 09:07:38

 

As you see in the picture, they are 3 boys and 2 girls playing tug of war in the playground. On the left side they are 2 strong boys. The first boy is wearing grey trousers and a striped shirt. And the second boy is wearing blue jeans and a blue striped T-shirt. What handsome boys! I think these boys are about 5 or 6 years old. And on the right side, they are 2 girls and 1 boy. The little boy and girl are very short and weak. The big girl is very pretty. She is wearing black jeans and a pink shirt. Two teams are trying to pull the string through toward their teams. They are playing happily. Can you guess which team is the winner?

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

6.5/10

vantuan215

daothilienlucy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-12-2020

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 84
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 84
Wow, it's a wonderful picture, I think this picture was taken at the park, I love this picture because I love the outside activity. There are some children playing the tug of war, this is the war between the boy side and the girl side, and of course, there are 2 boys in one side and there are 3 girls in one other side, they all force to pull the rope. So what do you think which's group will win? I anticipate that the boys group will win, can you see, the boys are trying to pull but they still don't need try so hard, however, let's look at the girls group, they already try the best. Although it's doesn't matter that who will win, it's the main point I just want to tell is let's children enjoy their self into the nature instead of games on computer or cell phone.
Gửi lúc: 21:47:17 ngày 15-03-2021
Điểm: 6/10
Time : 2021-04-01 09:07:30

 

Wow, it's a wonderful picture, I think this picture was taken at the park, I love this picture because I love the outside activity. There are some children playing the tug of war, this is the war between the boy side and the girl side, and of course, there are 2 boys in one side and there are 3 girls in one the other side, they all force try to pull the rope. So what do you think which's group will win? I anticipate that the boys group will win, can you see, the boys are trying to pull but they still don't need to try so hard; however, let's look at the girls group, they already try their best. Although it's doesn't matter that who will win, it's the main point I just want to tell is we should let's children enjoy themselves into the nature instead of playing games on computer or cell phone.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

6.5/10

Chanhchua2k4

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-09-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 37
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 37
The children are playing tug of war in the garden. The children were divided into 2 teams. The children were divided into one side 2 people and one side 3 people They are pulling their best to win. The children are playing very happily.
Gửi lúc: 21:07:09 ngày 15-03-2021
Điểm: 3/10
Time : 2021-04-01 09:07:13

 

The children are playing tug of war in the garden. The children were divided into 2 teams. The children were divided into one side with 2 people and one side with 3 people. They are pulling their best to win. The children are playing very happily.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

Khanhlinh301009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-06-2017

Bài viết: 27

• Sổ học bạ: 254
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 254
The kids are playing tug of war are very happy but they will be tired, need to give them some cool water after playing.
Gửi lúc: 20:53:52 ngày 15-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-19 16:33:33

The kids are playing tug of war are very happily but they will be tired. We need to give them some cool water after playing.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×