TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 490

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Walter
Gửi lúc: 2021-03-04 19:18:52
Điểm: 9
2
BoyOneCham
Gửi lúc: 2021-03-03 20:26:31
Điểm: 8
3
tranngominhquang
Gửi lúc: 2021-03-04 11:24:55
Điểm: 7
4
truclambachma
Gửi lúc: 2021-03-07 22:11:32
Điểm: 7
5
hungalola1
Gửi lúc: 2021-03-06 09:20:34
Điểm: 4
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thuanneu2510

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-08-2020

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 208
• Điểm thành tích: 21
• Điểm học bạ: 208
Two boys are fighting each other to get the toy.
Gửi lúc: 21:12:59 ngày 08-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-19 08:48:09

Two boys are fighting each other to get the toy.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

KINGSLEYNGUYEN

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-08-2020

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 120
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 120
no hagncccbgcntddddddddđg
Gửi lúc: 20:49:26 ngày 08-03-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-03-19 08:48:19

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

tuanphong6379

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-09-2017

Bài viết: 20

• Sổ học bạ: 349
• Điểm thành tích: 48
• Điểm học bạ: 349
Two boys are fighting for a dinosaur game
Gửi lúc: 20:07:13 ngày 08-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-19 08:51:34

Two boys are fighting for a dinosaur game

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nganngan2409

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-04-2018

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 121
• Điểm thành tích: 15
• Điểm học bạ: 121
Two boys are fighting for a dinosaur
Gửi lúc: 20:06:41 ngày 08-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-19 08:53:18

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

.................................. hế lô mn

tranvanhungtk

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-10-2011

Bài viết: 27

• Sổ học bạ: 548
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 548
Two boys are fighting for a toy dinosaur.
Gửi lúc: 17:34:24 ngày 08-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-19 08:53:31

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

CARFOU Bé Cá Sấu
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×