TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 489

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
minhtrang0408
Gửi lúc: 2021-02-25 14:43:10
Điểm: 9
2
Walter
Gửi lúc: 2021-02-26 22:02:37
Điểm: 9
3
viettvdn
Gửi lúc: 2021-02-28 17:42:42
Điểm: 9
4
BoyOneCham
Gửi lúc: 2021-02-25 21:25:35
Điểm: 8
5
truclambachma
Gửi lúc: 2021-02-27 21:22:25
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

PhungCo

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-07-2014

Bài viết: 163

• Sổ học bạ: 371
• Điểm thành tích: 36
• Điểm học bạ: 371
OMG! What a beautiful picture!.Through this picture it is not too difficult to understand what is it about. A beautiful morning at the pitch. People come here to watch boys play football like the pleasure. Outside, there are father and daughter. They just had a fun cycling session and he tries to teach her to ascross the road. As you can see, they are wearing helmets to protect their heads when an accident occurs, sport shoes,spandex pants and coats.The thing attracts me at first sight is her adorable smile.With this long blone hair,baby face she can make anyone passing by in love. This picture is so meaningful, when i look at it, i can feel the family love and everyone's peaceful, happy life on vacation.
Gửi lúc: 23:57:31 ngày 01-03-2021
Điểm: 6/10
Time : 2021-03-25 15:25:47

 

OMG! What a beautiful picture!.Through this picture it is not too difficult to understand what it is about. A beautiful morning at the pitch. People come here to watch boys play football like the a pleasure. Outside, there are father and daughter. They just had a fun cycling session and he tries to teach her to ascross the road. As you can see, they are wearing helmets to protect their heads when an accident occurs, sport shoes,spandex pants and coats.The thing that attracts me at first sight is her adorable smile.With this long blonde hair, a cute baby face she can make anyone passing by in love her. This picture is so meaningful, when i look at it, i can feel the family love and everyone's peaceful, happy life on vacation.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

minhvodich

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-04-2020

Bài viết: 66

• Sổ học bạ: 145
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 145
The boy and the man are going cycling together.
Gửi lúc: 22:05:28 ngày 01-03-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-18 15:34:42

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

&*

thuanneu2510

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-08-2020

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 201
• Điểm thành tích: 21
• Điểm học bạ: 201
The man and his daughter are walking with their bikes on the road. The weather is very nice with a lot of sunshine.
Gửi lúc: 21:38:22 ngày 01-03-2021
Điểm: 2/10
Time : 2021-03-18 15:36:00

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nguyetdo2

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-02-2021

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 34
• Điểm thành tích: 30
• Điểm học bạ: 34
The girl is crossing the street with her father. They have two bicycle, one for her and another for him to ride and they look so happy.
Gửi lúc: 21:21:41 ngày 01-03-2021
Điểm: 2/10
Time : 2021-03-18 15:36:48

The girl is crossing the street with her father. They have two bicycles, one for her and another for him to ride and they look so happy.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Trung092

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-11-2020

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 59
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 59
Ride a bike
Gửi lúc: 21:20:46 ngày 01-03-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-03-18 15:36:59

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×