TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 488

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Walter
Gửi lúc: 2021-02-18 07:43:35
Điểm: 9
2
baoquynh2007
Gửi lúc: 2021-02-17 22:26:21
Điểm: 8
3
BoyOneCham
Gửi lúc: 2021-02-21 20:00:51
Điểm: 8
4
viettvdn
Gửi lúc: 2021-02-22 20:28:41
Điểm: 8
5
truclambachma
Gửi lúc: 2021-02-21 15:51:54
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lelienthao

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 12

Ngày tham gia: 07-05-2018

Bài viết: 94

• Sổ học bạ: 243
• Điểm thành tích: 31
• Điểm học bạ: 243
she is clothes made of steam iron
Gửi lúc: 23:56:46 ngày 22-02-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-03-18 09:42:03

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

vantroi

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-09-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 185
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 185
In the picture, the woman is ironing clothes.The her face is happy , she is smiling .She wears the simple suit but it is very pretty .She is standing in the tidy room and it's airy
Gửi lúc: 22:58:50 ngày 22-02-2021
Điểm: 2/10
Time : 2021-03-24 19:15:50

 

In the picture, the woman is ironing clothes.The her face is happy , she is smiling .She wears the simple suit but it is very pretty .She is standing in the tidy room and it's airy

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

gaubongdangyeuvadethuong

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-04-2018

Bài viết: 35

• Sổ học bạ: 142
• Điểm thành tích: 36
• Điểm học bạ: 142
the girl is ironing the clothes
Gửi lúc: 22:13:00 ngày 22-02-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-18 09:42:21

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nguyentienmanh68

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-02-2017

Bài viết: 145

• Sổ học bạ: 483
• Điểm thành tích: 29
• Điểm học bạ: 483
The woman is on clothes.
Gửi lúc: 21:46:17 ngày 22-02-2021
Điểm: 0/10
Time : 2021-03-18 09:42:33

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

๖ۣۜÁc☼๖ۣۜQuỷ

viettvdn

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-06-2018

Bài viết: 100

• Sổ học bạ: 294
• Điểm thành tích: 29
• Điểm học bạ: 294
488_The woman is ironing clothes The picture shows a corner of a room with a door with a beautiful view. Maybe, it’s a room in her house or her apartment. The woman is standing in a laundry room. Certainly, this is one of the rooms of her house or her apartment. She’s wearing a white and blue T-shirt with a blue coat outside and baby blue pants. She has short, curly blonde hair. As you can see, her right hand is holding an iron and her left hand is keeping a gray shirt on the ironing board to iron it. Next to it was a device that looked like it had water in it. I don’t know exactly what that device is but I do know exactly that it will help her iron her clothes better. A newly ironed white shirt hung beside her. Besides, this room is decorated by a number of plant pots and a light door. It creates a bright, clean and beautiful room… In Vietnam, after washing their clothes, they usually iron them straight and nice, but only with shirts or trousers. I think she did the same.
Gửi lúc: 20:28:41 ngày 22-02-2021
Điểm: 8/10
Time : 2021-03-24 19:15:41

 

488_The woman is ironing clothes The picture shows a corner of a room with a door with a beautiful view. Maybe, it’s a room in her house or her apartment. The woman is standing in a laundry room. Certainly, this is one of the rooms of her house or her apartment. She’s wearing a white and blue T-shirt with a blue coat outside and baby blue pants. She has short, curly blonde hair. As you can see, her right hand is holding an iron and her left hand is keeping a gray shirt on the ironing board to iron it. Next to it was a device that looked like it had water in it. I don’t know exactly what that device is but I do know exactly that it will help her iron her clothes better. A newly ironed white shirt is hung beside her. Besides, this room is decorated by with a number of some plant pots and a light door. It creates a bright, clean and beautiful room… In Vietnam, after washing their clothes, they usually iron them straight and nice, but only with shirts or trousers. I think she did the same.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

8.5/10

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×