TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 487

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
BoyOneCham
Gửi lúc: 2021-02-04 19:28:22
Điểm: 8
2
Walter
Gửi lúc: 2021-02-08 20:19:50
Điểm: 8
3
nguyenquangdung6K
Gửi lúc: 2021-02-05 21:24:28
Điểm: 7
4
Jack2010
Gửi lúc: 2021-02-08 09:50:26
Điểm: 7
5
ltdpy87
Gửi lúc: 2021-02-08 15:16:51
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

trandohuonggiang

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-03-2017

Bài viết: 45

• Sổ học bạ: 221
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 221
there is a boy shoveling soil
Gửi lúc: 21:35:36 ngày 08-02-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-16 21:44:26

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

tienganh123 very good !!!

Walter

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 13-03-2017

Bài viết: 417

• Sổ học bạ: 830
• Điểm thành tích: 816
• Điểm học bạ: 830
Wow! What a nice photo it is! Frankly speaking, it attracts me at first sight. From this picture, it is not too difficult to understand what it is about. As we can clearly see from this, it depicts the scenery of a little boy doing the gardening. He is really hard-working, despite his age and small appearance. I believe that he will be a manly, hard-working, and awesome husband of his family in the future. Now, look at him. As it can be seen from this photo, he is wearing a striped short-sleeved shirt, a pair of shorts, and a pair of shoes. He is holding a hoe to break up the surface of the ground. If I am not wrong, he is about 8 years old. He is really adorable with short blond hair, a round face, a small nose, and tunny skin. Surrounding him are green vegetables. Although he is very small, he knows to do the gardening and help his parents with household chores. He must be an obedient child. He is so wonderful. This picture is so meaningful that it inspires me a lot!
Gửi lúc: 20:19:50 ngày 08-02-2021
Điểm: 8/10
Time : 2021-03-24 10:21:40

 

Wow! What a nice photo it is! Frankly speaking, it attracts me at first sight. From this picture, it is not too difficult to understand what it is about. As we can clearly see from this, it depicts the scenery of a little boy doing the gardening. He is really hard-working, despite his age and small appearance. I believe that he will be a manly, hard-working, and awesome husband of his family in the future. Now, look at him. As it can be seen from this photo, he is wearing a striped short-sleeved shirt, a pair of shorts, and a pair of shoes. He is holding a hoe to break up the surface of the ground. If I am not wrong, he is about 8 years old. He is really adorable with short blond hair, a round face, a small nose, and tunny??? skin. Surrounding him are green vegetables. Although he is very small, he knows to do the gardening and help his parents with household chores. He must be an obedient child. He is so wonderful. This picture is so meaningful that it inspires me a lot!

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

8.5/10

Remember this: Money doesn't grow on trees.

danchoi1234

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-03-2020

Bài viết: 248

• Sổ học bạ: 316
• Điểm thành tích: 72
• Điểm học bạ: 316
the boy is digging the soil .
Gửi lúc: 19:59:42 ngày 08-02-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-16 21:44:42

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

⎝⎝✧GͥOͣDͫ✧⎠⎠

ngonhianh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 10-10-2020

Bài viết: 61

• Sổ học bạ: 153
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 153
A boy is shoveling soil in the garden.
Gửi lúc: 19:47:52 ngày 08-02-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-16 21:44:54

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Nhi & Danh

JenniferClifford

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-12-2020

Bài viết: 167

• Sổ học bạ: 135
• Điểm thành tích: 102
• Điểm học bạ: 135
A child is working on the soil to grow vegetables.
Gửi lúc: 19:33:12 ngày 08-02-2021
Điểm: 1/10
Time : 2021-03-16 21:46:15

A child is working on the soil ground to grow vegetables.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Jessica❣❣❣
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×