TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 457

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-07-02 13:22:55
Điểm: 9
2
viettvdn
Gửi lúc: 2020-07-05 18:01:33
Điểm: 9
3
quynhanhmisu
Gửi lúc: 2020-07-04 18:16:03
Điểm: 8
4
NGUYENDUONGTHAIKIET
Gửi lúc: 2020-07-01 20:29:21
Điểm: 7
5
tuantitt
Gửi lúc: 2020-07-01 21:22:30
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thuxau1234

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-03-2020

Bài viết: 38

• Sổ học bạ: 137
• Điểm thành tích: 144
• Điểm học bạ: 137
The girl is fell off her bike.She cried.Her mother saved her pain
Gửi lúc: 22:44:51 ngày 06-07-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-18 14:12:39

The girl is fell off her bike.She cried.Her mother saved treated her pain

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

bichhuybich

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-01-2017

Bài viết: 52

• Sổ học bạ: 231
• Điểm thành tích: 247
• Điểm học bạ: 231
She helped a girl fall a bicycle
Gửi lúc: 20:53:13 ngày 06-07-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-18 14:13:18

She helped a girl who fell off from a bicycle

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

tranquan5a

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-09-2019

Bài viết: 75

• Sổ học bạ: 144
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 144
the mother is rubbing the wound of a fallen girl
Gửi lúc: 20:50:04 ngày 06-07-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-18 14:13:35

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Quan@.Com.Vn

tramy82010

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-09-2017

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 192
• Điểm thành tích: 232
• Điểm học bạ: 192
Her mother are help her beacause she fall from her bike.
Gửi lúc: 20:38:09 ngày 06-07-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-18 14:14:12

Her mother are is helping her beacause she fell from her bike.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Bangtamxinhlunglinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2020

Bài viết: 56

• Sổ học bạ: 57
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 57
The girl fell down on a bicycle and cried. Her mother comforted her again.
Gửi lúc: 20:25:06 ngày 06-07-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-18 14:14:48

The girl fell down on from a bicycle and cried. Her mother comforted her again.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này